LIBRAs nettadresse: www.libra.antropos.no

VELKOMMEN TIL LIBRAS HJEMMESIDE

LIBRA - MER ENN ET TIDSSKRIFT

Hva er antroposofi? Hvem var Rudolf Steiner? Tidsskriftet Libra belyser antroposofien og Steiners livsverk som en kulturimpuls i vår tid, med utgangspunkt i aktuelle temaer innenfor vitenskap, kunst, religion og samfunnsliv.

Med antroposofiens menneskebilde som grunnlag vil vi gi et bidrag til dagens kultur- og livssynsdebatt, i spenningsfeltet mellom en naturvitenskapelig verdensanskuelse med ensidig materialistisk orientering og en stadig voksende strøm av tilbud fra okkultismens supermarked.

Ved siden av artikler med tidsaktuelt eller mer kulturhistorisk innhold, bringer Libra intervjuer, dikt, naturbetraktninger og bokanmeldelser.

På Libras hjemmeside finner du:

Frode Barkveds artikkel fra Libra 3/2013:
Kampen om barndommen – eller om «det evig barnlige»
 

OMTALE AV Nr. 2 - 2012: "EVOLUSJON OG BEVISSTHET"


ARTIKLER DU KAN LESE HER. Det er hittil lagt ut over 100 av Libras tidligere artikler som du kan lese i sin helhet online, og flere artikler vil bli lagt ut på hjemmesiden etterhvert.

Siste oppdatering 17/10 - 2012:
KARL-MARTIN DIETZ: ANTROPOSOFI OG FORNUFTENS FREMTID. HVA ER EGENTLIG VITENSKAPELIGHET?

DEBATT OM RUDOLF STEINERS ERKJENNELSESTEORI 2009 - 2010

Oversikt over TEKSTER AV RUDOLF STEINER og BOKANMELDELSER som kan leses online, finner du under linkene over eller via siden "ARTIKLER DU KAN LESE HER" i menyen til venstre på siden.


OVERSIKT over innholdet i alle tidligere nummere.


ENKELTHEFTER KAN BESTILLES OVER NETTET. En del tidligere hefter kan ennå skaffes - til sterkt reduserte priser. Se nærmere omtale, priser og mulighet for å bestille nye og tidligere nummere av Libra her.


BESTILLING AV ABONNEMENT. Libras redaksjon ønsker nye abonnenter velkommen! Nærmere omtale og mulighet for å bestille abonnement her.Libra utkommer med 4 nummer i året. Løssalgspris kr. 75 pr. hefte. Abonnementspris kr. 300 pr. år.

I redaksjonen: Oddvar Granly, Terje Christensen, Trond Skaftnesmo og Arne Møller (red. sekr.).

Libra selges i Antropos bokhandel, i enkelte Narvesenkiosker eller kan bestilles fra redaksjonen HER


Libra, postboks 7067 Majorstuen, 0306 Oslo

Bankgiro 6034.20.14766. Postgiro 7877.08.19694

ANNONSEPRISER: Helside kr. 1500, halvside kr. 750, 1/3 side kr. 500

Libra utgis med støtte fra Norsk kulturfondTIL TOPPEN AV SIDEN
PLATON OG
ARISTOTELES

NICANOR PERLAS

STEINERSKOLEN I SEKEM

J. W. VON GOETHE

UTSNITT FRA SKOLEN I ATHEN (RAFAEL)

*