LIBRAs nettadresse: www.libra.antropos.no

BESTILL ABONNEMENT HER

LIBRAS REDAKSJON ØNSKER NYE ABONNENTER VELKOMMEN !

Libra utkommer med 4 nummer i året. Abonnementspris: kr. 300 pr. år. Dersom du ønsker å abonnere på Libra, send en e-post til libra@antropos.no eller send et brev til redaksjonen:

Libra, postboks 7067 Majorstuen, 0306 Oslo.

Du vil få tilsendt heftene så snart de kommer ut. Betaling av årsabonnement skjer via giro som du vil få tilsendt pr. post.