LIBRAs nettadresse: www.libra.antropos.no

FRODE BARKVED:

"Kampen om barndommen – eller om «det evig barnlige»"

2013-3

EMIL BOCK:

"Om Kristi gjenkomst"

1981-1

OSKAR BORGMAN HANSEN:

"Findes der en forudsætningsfri erkendelse?"

1991-4

OSKAR BORGMAN HANSEN:

""Frihedens filosofi" og freden"

1994-1

KARL BRODERSEN:

"Arthur Koestler i grenseland"

1972-3

KARL BRODERSEN:

"Åndsvitenskap og teologi" - 1

1978-2

KARL BRODERSEN:

"Åndsvitenskap og teologi" - 2

1978-3

KARL BRODERSEN:

Rudolf Steiner, tregreningen og dagens sosiale spørsmål"

1980-2

KARL BRODERSEN:

"Antroposofi og politikk"

1982-1

KARL BRODERSEN:

"Nordens ånd i vår tid"

1982-2

KARL BRODERSEN:

"Reinkarnasjonstanken i et historisk perspektiv"

1984-3

KARL BRODERSEN:

"Vitenskapen og livet"

1985-2
KARL BRODERSEN:

"Fritjof Capras vendepunkt"

1988-1
KARL BRODERSEN:

"Samvittighet og moral"

1988-2/3

KARL BRODERSEN:

"Den okkulte bevegelse"

1989-1

KARL BRODERSEN:

"Tysk selvforståelse"

1992-2

KARL BRODERSEN:

"Europas nasjoner -
nasjonenes Europa"

1993-1

KARL BRODERSEN:

"Tre stadier i utviklingen av en åndsvitenskap"

1993-2

KARL BRODERSEN:

"Nasjonalismens Janus-ansikt"

1993-3/4

KARL BRODERSEN:

"Tre stadier i utviklingen av en åndsvitenskap. Rudolf Steiner i 1890-årene"

1993-3/4

KARL BRODERSEN:

"Timene ved vinduet"

1994-1

KARL BRODERSEN:

"Tre stadier i utviklingen av en åndsvitenskap. Fra filosofi til teosofi"

1994-2

KARL BRODERSEN:

"Bjørneboe og antroposofien"

1996-3/4

NIELS MAGNUS BUGGE:

"Om George Orwell og politikken som tragedie" - 1

1984-1

NIELS MAGNUS BUGGE:

"Om George Orwell og politikken som tragedie" - 2

1984-3

NIELS MAGNUS BUGGE:

"Om George Orwell og politikken som tragedie" - 3

1984-4

NIELS MAGNUS BUGGE:

"Om barn og ungdom i Dostojevskijs forfatterskap"

1997-1

TERJE CHRISTENSEN:

"Johannes Hohlenberg - en pioner" - 1

1981-2

TERJE CHRISTENSEN:

"Johannes Hohlenberg - en pioner" - 2

1981-3

TERJE CHRISTENSEN:
1987-2

TERJE CHRISTENSEN:

"Fra antroposofiens første tid i Norge" - 1. Okkulte strømninger

1988-1

TERJE CHRISTENSEN:

"Fra antroposofiens første tid i Norge" - 2. Rudolf Steiner og den nye åndsimpuls

1988-2/3

TERJE CHRISTENSEN:

"Fra antroposofiens første tid i Norge" - 3. Arbeide og strid - Det nye selskap

1988-4

TERJE CHRISTENSEN:

"Fra antroposofiens første tid i Norge" - 4. I eget hus. Nye oppgaver

1989-1

TERJE CHRISTENSEN:

"Marta Steinsvik"

1989-3/4

TERJE CHRISTENSEN:

"Marta Steinsviks "Kringsjaa". Et blad i antroposofiens historie"

1989-3/4

TERJE CHRISTENSEN:

"Med penn mot Leviatan" - 1

1990-4

TERJE CHRISTENSEN:

"Med penn mot Leviatan" - 2

1991-1

TERJE CHRISTENSEN:

"Ivar Mortensson-Egnund" - 1

1993-3/4

TERJE CHRISTENSEN:

"Ivar Mortenssons
Draumkvede-verk"

1993-3/4

TERJE CHRISTENSEN

"Ivar Mortensson-Egnund" - 2

1994-1

TERJE CHRISTENSEN:

"Raymond Moodys eksperimenter og om å prøve ånden"

1995-4

GUNNAR DANBOLT:

HVERDAGENS FORVANDLING. OM RUDOLF STEINERS ESTETIKK. Innlegg ved lanseringen av Espen Tharaldsens bok i Litteraturhuset 24.11.2010

KARL-MARTIN DIETZ:

Antroposofi og fornuftens fremtid. Hva er egentlig vitenskapelighet?

2012 -2

CHRISTIAN EGGE:

"Antroposofi i Allahs navn. Inntrykk fra Sekem Farm i Egypt påsken 2000"

2001-4

CONRAD ENGLERT:

"Bilder i barndommen -
krefter i livet"

1974-2

HARALD
FALCK-YTTER:

"Hva er vannmannens tidsalder?"

1992-1

ODDVAR GRANLY:

"Syvårsrytmene i livsløpet"

1978-3

ODDVAR GRANLY:

Kristendom og reinkarnasjon

1980-1

ODDVAR GRANLY:

"Legeme, sjel og ånd"

1980-3

ODDVAR GRANLY:

"Den gåtefulle tiden"

1986-3

ODDVAR GRANLY:

"Gralstradisjonen fra San Juan de la Pena"

1991-1

ODDVAR GRANLY:

"Katharerne"

1991-1

ODDVAR GRANLY:

"Rudolf Steiners mysteriedramaer"

1994-4

ODDVAR GRANLY:

"Rudolf Steiner og O.T.O.. Okkulte vrangforestillinger gjennom 80 år"

1997-2

ODDVAR GRANLY:

"Erkeengelperiodene i historien"

2002-1/2

ODDVAR GRANLY:

"Debatten om utviklingslæren i 1950-årene" - 1

2002-4

ODDVAR GRANLY:

"Debatten om utviklingslæren i 1950-årene" - 2

2003-1/2

ODDVAR GRANLY:

"Debatten om utviklingslæren i 1950-årene" - 3

2004-1/2

ODDVAR GRANLY:

"Bevissthetssjelen"

2008-3

ODDVAR GRANLY:

"Det Sandberg & Kristoffersen forteller oss"

2010-2

ODDVAR GRANLY:

"Om Rudolf Steiner i Store Norske Leksikon - finn 15 feil"

2013-3

HJALMAR HEGGE:

"Det moderne friluftsliv i historisk og filosofisk perspektiv"

1985-4

HJALMAR HEGGE:

"Forholdet mellom filosofi og åndsforskning hos Rudolf Steiner"

1988-2/3

GEIR HÅGVAR:

"Miljøvern som utfordring til demokratiet"

1999-1

GEIR HÅGVAR:

"Antroposofi er evolusjonstenkning"

2010-1

ALF LARSEN:

"Mitt møte med antroposofien"

1985-3

DAN LINDHOLM:

"Olav Aukrust"

1983-2/3

DAN LINDHOLM:

"Folkesjel og tidsånd"

1989-3/4

BROR VON DER LIPPE:

"Noen minnestreif om Alf Larsen"

1985-3

BJØRN MOEN:

"Der går en nemesis... Narkotikaspørsmålet som historisk utfordring"

1977-1

BJØRN MOEN:

"Ernæring - et spørsmål om lys og varme"

1997-2

BJØRN MOEN:

"Fra profittgalskap til kugalskap"

1997-2

BJØRN MOEN:

"Karl Ludvig Reichelt. Den Johanneiske kristendoms apostel"

1998-1

BJØRN MOEN:

"Fra fjerndemokrati til nærdemokrati. Kan demokratiet utvikles?"

2000-1

BJØRN MOEN:

"Mellom enevelde og demokrati. På vei mot en ny samfunnsform"

2000-1

WOLFGANG SCHAD:

"Goetheanisme og antroposofi - I"

1983-2/3

WOLFGANG SCHAD:

"Goetheanisme og antroposofi - II"

1983-4

WOLFGANG SCHAD:

"Vann som element for det levende"

1984-2

CATO SCHIØTZ:

1995-3 og 4

CATO SCHIØTZ:

"Antropo-hvaforno'?"

1997-3/4

CATO SCHIØTZ:

"Human-etikk i teori og praksis"

2000-3/4

CATO SCHIØTZ:

"Antroposofien i Norge. Noen bemerkninger om forholdet til nazisme, rasisme og øko-fascisme"

2000-3/4

CATO SCHIØTZ:

"Olav H. Hauge og Alf Larsen - noen betraktninger på grunnlag av Olav H. Hauges dagbøker"

2002-3

CATO SCHIØTZ:

"Olav Aukrust og antroposofien"

2004-3

TROND SKAFTNESMO:

"Bevisshet og hjerne: Det harde problemet"

2007-4

TROND SKAFTNESMO:

"De tre ontologier i 'Frihetens filosofi' og i verdensutviklingen"

2008-1

TROND SKAFTNESMO:

"Gåten de to Jesusbarn"

2008-4

TROND SKAFTNESMO:

"Barnetroen, teologien og antroposofien"

2008-4

TROND SKAFTNESMO:

"Gåten Judith von Halle - og oppstandelseslegemet"

2009-3

ALBERT SCHWEITZER:

"Mitt møte med Rudolf Steiner"

1984-4

JØRGEN SMIT:

"Hva er en meditativ erkjennelsesvei?"

1972-1

JØRGEN SMIT:

"Hva er reinkarnasjon og karma?"

1972-3

JØRGEN SMIT:

"Stjerner og skjebner"

1974-1

JØRGEN SMIT:

"Julens billede i Chartres"

1981-4

JØRGEN SMIT:

"Kain og Abel, krig og fred - illusjon og virkelighet"

1985-2

JØRGEN SMIT

"Antroposofi.Å utvide vitenskapen"

1985-2

JØRGEN SMIT:

"Bevissthetens oppvåkning i det eteriske"

1987-1

JØRGEN SMIT:

"Hvordan kan hat som sosial kraft overvinnes?"

1990-4

JØRGEN SMIT:

"Hva er gralen?"

1991-1

ERNST SØRENSEN:

"Men Balder skal komme tilbake"

1981-4

ERNST SØRENSEN:

"Jødefolket på vandring mot tidens fylde"

1987-4

ERNST SØRENSEN:

"Tragediens død og individets fødsel"

1988-2/3

SVEN OLUF SØRENSEN:

"Goethes farvelære i utvalg og kommentarer ved Torger Holtsmark"

1992-1

LUDWIG THIEBEN:

"Reinkarnasjonsideen
gjennom tidene"

1972-3

LEIF WÆRENSKJOLD:

"Krapotkin vender tilbake"

1972-4

LEIF WÆRENSKJOLD:

"Kjenner vi Dickens?"

1973-1

LEIF WÆRENSKJOLD:

"Brev fra Kim"

1974-3

LEIF WÆRENSKJOLD:

"Kampen mot naturen"

1987-1

LEIF WÆRENSKJOLD:

"Hva bilder er"

1987-2

LEIF WÆRENSKJOLD:

"Det skjulte Norge"

1999-1

PETER NORMANN WAAGE:

"Sofia ved inngangen til det tyvende århundre" - Om Vladimir Solovjovs filosofi - 1

1983-1

PETER NORMANN WAAGE:

"Sofia ved inngangen til det tyvende århundre" - Om Vladimir Solovjovs filosofi - 2

1983-2/3

PETER NORMANN WAAGE:

"Henrik Ibsen og keiser Julian" - 1

1986-1

PETER NORMANN WAAGE:

"Henrik Ibsen og keiser Julian" - 2

1986-2

PETER NORMANN WAAGE:

"Nye myter om Rudolf Steiner"

2001-1

TIL TOPPEN AV SIDEN


FORFATTER-LINKER
(Alfabetisk oversikt):

Barkved, Frode
Bock, Emil
Borgman Hansen, Oskar
Brodersen, Karl
Bugge, Niels Magnus
Christensen, Terje
Danbolt, Gunnar
Dietz, Karl-Martin
Egge, Christian
Englert, Conrad
Falck-Ytter, Harald
Granly, Oddvar
Hegge, Hjalmar
Hågvar, Geir
Larsen, Alf
Lindholm, Dan
Lippe, Bror von der
Moen, Bjørn
Schad, Wolfgang
Schiøtz, Cato
Schweitzer, Albert
Skaftnesmo,Trond
Smit, Jørgen
Sørensen, Ernst
Sørensen, Sven Oluf
Thieben, Ludvig
Wærenskjold, Leif
Waage, Peter Normann

TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL TOPPEN AV SIDEN

ARTIKLER ONLINE

Nedenfor følger en innholdsfortegnelse over tidligere Libra-artikler som er lagt ut på websiden og som kan leses her ved å klikke på tittel-linkene. Artiklene er ordnet med forfatternes etternavn i alfabetisk rekkefølge. Artiklene til hver forfatter er ordnet kronologisk. Hvis du vil gå direkte til en bestemt forfatter, så klikk på ønsket forfatternavn i oversiktslisten til høyre for innholdsfortegnelsen. Flere artikler vil bli lagt ut etterhvert.

TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL TOPPEN AV SIDEN

TIL TOPPEN AV SIDEN