LIBRAs nettadresse: www.libra.antropos.no

BESTILL ENKELT HEFTER HER

For enkeltnummer fra inneværende årgang (2012) betales full pris: kr. 75 pr. hefte.

En del tidligere hefter er fortsatt på lager og kan bestilles til sterkt reduserte priser! Pris pr. hefte: kr. 25. Hele årganger: kr. 20 pr. hefe. Porto kommer i tillegg på alle bestillinger. Betaling via giro som følger med forsendelsen. Send din bestilling over nettet eller pr. post:

Libra, postboks 7067 Majorstuen, 0306 Oslo

Du kan bestille ved å send en e-post til libra@antropos.no

FØLGENDE HEFTER KAN BESTILLES TIL REDUSERT PRIS:

1972
2
Naturvern og menneskeverd
3
Skjebne og reinkarnasjon
4
Individ og samfunn
1973 1 Om fremmedgjørelse
2 Eksisterer mennesket?
3 Mellom by og land
1974 1 Under høyere himmel
2 Barnet og hjemmet
4 Samfunnets tre funksjoner
1975 1 Mellom ung og gammel
2 Jorden er en handling
1978 4 Europas folk
1980 1 De gjentatte jordliv-II
2 Det sosiale spørsmål
3 Meditasjon som erkjennelse-I
4 Meditasjon som erkjennelse-II
1981 1 1984-har vi en fremtid?-I
2 1984-har vi en fremtid?-II
3 Fra bilde til begrep
4 En ny billedbevissthet?
1982 1 Mellom fortid og fremtid
2 Nordens ånd
3 Goethe i vår tid
4 Goethes vei til naturen
1983 1 Menneskeheten ved en terskel
2/3 Jordens skjebne
4 Fortidskrefter og fremtidshåp
1984 1 I en farlig tid
2 Mennesket og naturrikene
3 Reinkarnasjon
4 Tidens møte med antroposofien
1985 1 Det ondes dobbeltvesen-I
2 Det ondes dobbeltvesen-II
3 Alf Larsen - 100 år
4 I vitenskapens tidsalder
1986 1 Åndens tidsalder
2 Det faustiske menneske
3 Tid og rom
4 De hjemløse sjeler
1987 1 Natur og undernatur
2 Mytisk bevissthet
3 Mennesket og arbeidet
4 I tidens fylde
1988 1 Ny tid?
2/3 Samvittighet og frihet
4 Europa-fortid og fremtid
1989 1 Den okkulte bevegelse
2 Frihet, likhet, broderskap
3/4 Folkesjel og tidsånd
1990 1 Et nytt Europa?
2 Europa-midtens oppgave
3/4 Individ og verdensborger
1991 1 Hva er gralen?
2 Efter marxismen-hva så?
3 Gralen i øst og vest
4 Kampen for en ny bevissthet
1992 1 Død og forvandling
2 Tyskland og Europa
3 Samfunn og menneskeverd-I
4 Samfunn og menneskeverd-II
1993 1 Nasjonalismens to ansikter
2 Antroposofien til debatt
3/4 Understrømninger i norsk åndshistorie
1994 1 Frihetens filosofi - 100 år
2 Fra filosofi til antroposofi
3 Den konstruerte virkelighet
4 Allkunstverket
1995 1 Individ og skjebne
2 Reinkarnasjon og kristendom
3 Antroposofi og offentlighet
4 Gamle og nye mysterier
1996 1 Faust - det strebende menneske
2 Faust i det 20. århundre
3/4 Pedagogikk som kulturimpuls
1997 1 Jord og kultur-I
2 Jord og kultur-II
3/4 Østens visdom i Vestens lys
1998 1 Kristendom og buddhisme
2/3 Et jubileum - Libra 25 år
4 Teknikk og okkultisme
1999 1 Miljøkrise og samfunnsutvikling
2/3 Rudolf Steiners biografi
4 Goethe - 250 år
2000 1 Direkte demokrati
2 Karmaforsking
3/4 Antroposofien som vrengebilde
2001 1 Fra liv til liv
2/3 Ingeborg Møller - en av de første
4 Det sivile samfunn
2002 1/2 Engler
3 Individ og nasjon
4 Evolusjonens gåte
2003 1/2 Kunsten som åpenbaring
3 Den tredje kraft
4 Den globaliserte kultur
2004 1/2 Kulturer i dialog
3 Diktning og visjon
4 Antroposofien - kunst eller vitenskap?
2005 1 Den gåtefulle Gralen
2 Kunstens frihet og ansvar
3/4 Makt og moral
2006 1 Vitenskap og virkelighet
2 Islam og sionismen
3/4 Henrik Ibsens liv og diktning
2007 1 Jens Bjørneboe og antroposofien
2 Kosmisk ernæring
3 Frihet og menneskeverd
4 Bevissthet og hjerne
2008 1 Filosofi og antroposofi
2 Novalis - dikter og seer
3 100 år antroposofi i Norge
4 Kristendom og esoterikk
2009 1 Sannhet og vitenskap
2 Evolusjon og frihet
3 Klarsyn og erkjennelse
4 Diktning og livssyn
2010 1 Antroposofi og kulturkamp
2 Kampen om individet
3 Naturerkjennelse og teknovitenskap
4 Kristendom og mysterievisdom
2011 1 De to kulturer
2 Etisk individualisme
3 Alf Larsen - en janusskikkelse
4 Veiviser - aktualitet - virkninger
150 år Rudolf Steiner (Fellesutgivelse)
TIL TOPPEN AV SIDEN