LIBRAs nettadresse: http://libra.antropos.no

DEBATT OM RUDOLF STEINERS ERKJENNELSESTEORI 2009 - 2010


Vi gjengir her en serie innlegg til en debatt som gikk over fem numre av LIBRA, fra nr. 1-2009 til nr. 1-2010. Debatten dreier seg om sentrale spørsmål med utgangspunkt i Rudolf Steiners erkjennelsesteori.
Paralellt med denne debatten pågikk det også en debatt mellom Arve Mathisen og Harald Haakstad i tidsskriftet Antroposofi i Norge, omkring samme tematikk.

DEBATTEN I LIBRA - Samlet i kronologisk rekkefølge.
Debattinnleggene i Antroposofi i Norge:

Harald Haakstad:
SANNHET OG VITENSKAP - ELLER "HUNDRE ÅR GAMLE DRØMMER"?

Arve Mathisen:
SPØRSMÅL TIL RUDOLF STEINERS ERKJENNELSESTEORI - OG SVAR TIL HARALD HAAKSTAD. Innspill til en debattkultur om antroposofi.