LIBRAs nettadresse: www.libra.antropos.no

*
OVERSIKT OVER TIDLIGERE ARTIKLER

På denne siden finner du en oversikt over alle tidligere artikler i Libra fra 1972 og fram til i dag.

1972

1972/1, Alfred Kubin, Støvdemonene

1972/1, Wilfried Jaensch, Den permanente revolusjon, Trotskij og Steiner

1972/1, Leif Wærenskjold, Kan vi stole på tenkningen

1972/1, Arne Møller, Efter studentopprøret

1972/1, Dan Lindholm, Verdens midtpunkt

1972/1, Jørgen Smit, Hva er en meditativ erkjennelsesvei

1972/1, Maurice Martin, Fremtiden på skolebenken

1972/2, Leif Wærenskjold, Naturvern og menneskeverd

1972/2, Johannes Hemleben, Den biologiske revolusjon

1972/2, John Davy, Forstår vi eller forstår vi ikke livets hemmeligheter?

1972/2, Leif Wærenskjold, Livets formkrefter

1972/3, Ulrich Braeker, Den fattige mann fra tockenburg

1972/3, Sophus Clausen, Jacques Lusseyran - den blinde seer

1972/3, Ludwig Thieben, Reinkarnasjonsidéen gjennom tidene

1972/3, Jørgen Smit, Hva er reinkarnasjon og karma?

1972/3, Oddvar Granly, Barn i vår tid

1972/3, Eivind Thomassen, Barnesykdommene

1972/3, Karl Brodersen, Arthur Koestler i grenseland

1972/4, Leif Wærenskjold, Krapotkin vender tilbake

1972/4, Rudolf Steiner, Sosiale og antisosiale instinkter

1972/4, Hans Wohlbold, Har dyrene individualitet?

1972/4, Svein Berglund, Forsøket Helios

1972/4, Wladimir Solovjov, Sosialismen og det sosiale menneske

1973

1973/1, Albert Melzer, Periferien blir levende

1973/1, Leif Wærenskjold, Kjenner vi Dickens?

1973/1, Aleksander Solsjenitsyn, Av Aleksander Solsjenitsyns nobelpristale

1973/1, Torger Holtsmark, Skole og personlighetsdannelse

1973/1, Karl Brodersen, Kan vi skape en ny slags økonomi?

1973/1, Rudolf Steiner, Rudolf Steiner om Robert Owen

1973/2, Dan Lindholm, Tror vi på mennesket?

1973/2, Sophus Clausen, Kaspar hauser

1973/2, Johannes Hemleben, Det som kommer sist var først

1973/2, Rudolf Steiner, Under en høyere ledelse

1973/2, Olav Nøkling, Barn og fjernsyn

1973/2, Eivind Thomassen, Hvor går grensen?

1973/2, Arne Møller, Fra profetene til Marx

1973/3, Eivind Thomassen, Byens ansikt

1973/3, Edgar Allan Poe, En av mengden

1973/3, Dan Lindholm, Tidsskifte i bygde-Norge eller Sentralskolen - "risen som ikke hadde noe hjerte på seg"

1973/3, Gunnar Edmann, Vem äger landskapet?

1973/3, Johannes V. Jensen, Ane og koen

1973/3, Arne Møller, Tilfeldigheten og nødvendigheten

1973/3, Tv-debatt, Fremtiden er ikke lenger hva den var

1973/4, Maurice Martin, Mennesket og teknikken

1973/4, Andreas Suchantke, Det gamle kontinent - med de unge mennesker

1973/4, Lars Eie, Atomkraft

1973/4, Karl Brodersen, Mellom fortid og fremtid

1973/4, Ernst Sørensen, Teknikk og menneskehet

1973/4, Arne Møller, Videnskap og frihet

1974

1974/1, Jørgen Smit, Stjerner og skjebner

1974/1, C. F. von Weizsäcker, "I ditt intet håper jeg å finne alt"

1974/1, Rudolf Steiner, Antroposofi og verdensutvikling

1974/1, Arne Møller, Den tredje kraft

1974/2, Leif Wærenskjold, Hvor er mamma henne nå?

1974/2, Dan Lindholm, Et barn kommer til verden

1974/2, Rudolf Steiner, De høyere verdeners virkelighet

1974/2, Conrad Englert, Bilder i barndommen - krefter i livet

1974/2, Till uglespeil tre ganger døpt og fire ganger begravet

1974/2, Bruno Bettelheim, En "mekanisk" gutt

1974/2, Hans-Jørgen Høinæs, Mellom partikontoret og supermarkedet

1974/2, Arne Møller, Paracelsus

1974/3, Jørgen Smit, Tidens ungdom

1974/3, Tidens speil - det strøk noe stort forbi

1974/3, Leif Wærenskjold, Brev fra Kim

1974/3, Oddvar Granly, Eksperimentskole eller en skole for livet?

1974/3, Sissi Tynæs, Waldorfskolen den første Rudolf Steinerskole - en sosial idé blir til virkelighet

1974/3, Rudolf Steiner, Oppdragelse til frihet

1974/3, Jens Bjørneboe, Det usynlige menneske

1974/3, Elisabeth Lindvik, "Hvor er pappa henne nå?"

1974/3, Arne Møller, Mot årtusenskiftet

1974/3, Willy Buzzi, Dr. Jekyll og mr. Hyde

1974/3, Trygve Sund, Hvilke oppgaver ser unge mennesker i dag

1974/3, S. Dmitrevsky, Slik var Marx

1974/3, Arne Møller, Ferdinand Lassalle

1974/3, Leif Wærenskjold, Politisk pedagogikk

1974/3, Marcello Haugen

1974/4, Leif Wærenskjold, Fedrenes misgjerninger

1974/4, Rudolf Steiner, Om marxismen

1974/4, Sophus Clausen, Mens det ennu er tid

1975

1975/1, Sissi Tynæs, Livets stadier

1975/1, Rudolf Steiner, Under en høyere ledelse

1975/1, Den Gamle Skattkiste, Bestefar

1975/1, Jørgen Moe, Blind-Anne

1975/1, Arne Møller, Det udødelige Hellas

1975/1, Niels Magnus Bugge, Hvorfor er ungdommen radikal?

1975/1, Leif Wærenskiold, I forskningens grenseland

1975/2, Leif Wærenskjold, Jorden er en handling

1975/2, Den keltiske skapelsesmyte, Jorden skapes av kaos

1975/2, Walter Heitler, Det levende og dets skikkelse

1975/2, Arne Møller, Naturen og det guddommelige

1975/2, Det store kalendarium i andesbjergene

1975/2, Historien om den ukuelige borgermester

1975/2, Leif Wærenskjold, Ærefrykt for livet

1975/2, Arne Møller, Ånd og stoff

1975/3, Leif Wærenskjold, Jordbruket er vår skjebne

1975/3, Sophus Clausen, Hvorledes Rudolf Steiners landbrukskurs kom istand

1975/3, Rudolf Steiners landbrukskursus

1975/3, Einar Grepperud, Biologisk-dynamisk jordbruk - et reelt alternativ til vår tids industrijordbruk

1975/3, Gerbert Grohmann, Blomster og insekter

1975/3, Jordkloden kan bli et uskikket bosted for mennesker

1975/4, Johannes Hemleben, På den andre siden

1975/4, Arne Møller, Livet efter døden

1975/4, Sophus Clausen, I atombombens kraftfelt

1975/4, Arne Møller, Mellom vest og øst

1977

1977/1, Hans-Jørgen Høinæs, Når himmelen gjør opprør - ungdomsopprøret 1966-68

1977/1, Bjørn Moen, Der går en nemesis... - narkotikaspørsmålet som historisk utfordring

1977/1, Arne Møller, Carl Gustav Jung

1977/1, Oddvar Granly, Ordblindhet en ny tidssykdom?

1977/1, Sophus Clausen, Rudolf Steiners barndom og ungdom

1977/2, Sophus Clausen, Leif Wærenskjold - Libras redaktør - in memoriam

1977/2, Dan Lindholm, Innsyn i nordisk mytologi

1977/2, Leif Wærenskjold, Trojanerkrigen

1977/2, Odvar Granly, Fra mytisk billedbevissthet til intellektuell tenkning

1977/2, Sophus Clausen, Rudolf Steiners studietid i Wien

1977/2, Arne Møller, Erindringer om fremtiden

1977/2, Dan Lindholm, Arild Romarheim om antroposofien

1977/3-4, Arne Møller, Legeme, sjel og ånd

1977/3-4, Rudolf Steiner, Menneskets vesen

1977/3-4, Novalis, Fragmenter

1977/3-4, Juleroser

1977/3-4, Conrad Lindholm, Livet etter livet

1977/3-4, Hans Jørgen Høinæs, Thornton Wilder - døden og det oversanselige

1977/3-4, Friedrich Husemann, Dødens problem l åndshistoriens lys

1977/3-4, Rudolf Steiner, Naturvidenskap og frihet

1977/3-4, Ernst Sørensen, Øvelser i frihetens filosofi

1977/3-4, Sophus Clausen, Fra Rudolf Steiners wiener-tid

1978

1978/1, Arne Møller, Mot århundreskiftet

1978/1, Hans-Jørgen Høinæs, De ensommes århundre

1978/1, Bjørn Moen, 1984 - en fremtidsimpuls tar form

1978/1, Leif Holbæk-Hanssen, Samfunnsutvikling i antroposofisk perspektiv

1978/1, John Fundingsrud, B. J. Lievegoed: "mot det 21. århundre"

1978/1, Sophus Clausen, Fra Rudolf Steiners biografi

1978/1, Arne Møller, Atomkraft og statsmakt

1978/1, Conrad Lindholm, Mennesket Lenin

1978/2, Karl Brodersen, Åndsvidenskap og teologi

1978/2, Frans Carlgren, Kristendom og maktpolitikk

1978/2, Arne Møller, Jesu barndom og ungdom

1978/2, Rudolf Steiner, Under en høyere ledelse

1978/2, Asbjørn Clausen, Reinkarnasjonstankens aktualitet i vår tid

1978/2, Hans-Jørgen Høinæs, Joachim av fiore og de tre tidsaldre

1978/2, Sophus Clausen, Fra Rudolf Steiners biografi - V

1978/2, Arild Romarheim, Svar til Dan Lindholm

1978/3, Arne Møller, Frihet og skjebne

1978/3, Rudolf Steiner, Frihetens ide

1978/3, Oddvar Granly, Syvårsrytmene i livsløpet

1978/3, Jørgen Smit, Menneskets ansvar for jorden. Referat fra et foredrag av Jørgen Smit

1978/3, Karl Brodersen, Åndsvidenskap og teologi

1978/3, Vladimir S. Solovjov, Noen ord om filosofiens virkelige oppgave

1978/3, Sophus Clausen, Fra Rudolf Steiners biografi - VI

1978/4, Arne Møller, Europas folk

1978/4, Dan Lindholm, Folkesjeler - hva er det?

1978/4, Ernst Sørensen, I demringen

1978/4, Hans-Jørgen Høinæs, De ensommes århundre - II

1978/4, Reinhard Bode, Den moderne kunstner ved skilleveien

1978/4, Sophus Clausen, Fra Rudolf Steiners biografi

1978/4, Rudolf Steiner, Individualitet og art

1979

1979/1, Arne Møller, Mellom vest og øst

1979/1, Dan Lindholm, Folkesjel og tidsånd

1979/1, Oddvar Granly, Mellom-Europa, referat og betraktninger

1979/1, Bjørn Moen, Europeisk apokalypse - nazismens bakgrunn og utvikling

1979/1, Hans-Jørgen Høinæs, Jonas Øde - en pilegrim fra 1970-årene

1979/1, Karl Brodersen, En ung mann møter antroposofien

1979/2, Arne Møller, Atomet og mennesket

1979/2, Bjørn Moen, Atomteori og materiens gåte

1979/2, Sophus Clausen, Glimt av skjebner omkring atomet

1979/2, Karl Brodersen, Mellom liv og død

1979/2, Sophus Clausen, Fra Rudolf Steiners år i Weimar

1979/3, Karl Brodersen, Teknikken er vår skjebne

1979/3, Sophus Clausen, Glimt av skjebner omkring atomet

1979/3, Georg Unger, Nye naturkrefter

1979/3, Bjørn Moen, Fra videnskapen om det døde til videnskapen om det levende - II

1979/3, Oddvar Granly, Hvordan ble "tiden" materialistisk?

1979/3, Vannet - "det følsomme kaos"

1979/4, Dan Lindholm, Tanker omkring gjentatte jordliv

1979/4, Karl Brodersen, Rudolf Steiners syn på karma og reinkarnasjon

1979/4, Arne Møller, Lessing og reinkarnasjonsideen

1979/4, Karl Brodersen, Polemisk historieskrivning

1979/4, Karl Brodersen, I gudinnen Kalis rike

1979/4, Karl Brodersen, Shostakovitsj bryter sin taushet

1979/4, Karl Brodersen, Ingmar Bergman på vei mot "en ny andlighet"

1980

1980/1, Dan Lindholm, Hva er skjebne?

1980/1, Oskar Borgman Hansen, Reinkarnationstanken forstået passivt eller aktivt

1980/1, Karl Brodersen, Rudolf Steiners syn på karma og reinkarnasjon

1980/1, Karl Brodersen, Den endeløse strid

1980/1, Sophus Clausen, Fra Rudolf Steiners biografi

1980/2, Sophus Clausen, Rudolf Steiners virksomhet ved "Arbeiterbildungsschule" i Berlin

1980/2, Bjørn Moen, Hiberniaskolen

1980/2, Karl Brodersen, Rudolf Steiner, tregreningen og dagens sosiale spørsmål

1980/2, Margit Engel, Karl König personlige erindringer

1980/2, Arne Møller, Klinikk med en sosial ide

1980/2, John Wilkes, Vannets livgivende rytmer

1980/3, Dan Lindholm, Første skritt på sannhetsveien

1980/3, Sophus Clausen, Mikaelslegender

1980/3, Jørgen Smit, Europa og Asia - skoleringsvei i tenkningen

1980/3, Oddvar Granly, Legeme, sjel og ånd

1980/3, Oskar Borgman Hansen, Om den meditative tilegnelse af "frihedens filosofi"

1980/3, Jan Arve Andersen, Hva vil vi med arkitekturen?

1980/3, Karl Brodersen, Hva skjer i Russland?

1980/3, Trygve Madsen - Karl Brodersen, Debatt: Antroposofer og kirkemøter

1980/4, Karl Brodersen, "Tiden er inne" - betingelsene for en moderne åndsvidenskap

1980/4, Rudolf Steiner, Meditasjon som erkjennelse

1980/4, Conrad Englert, Goethes "hemmelige prinsipp"

1980/4, Arne Møller, Bilder fra en indre biografi - en bok om transcendental meditasjon

1980/4, Asbjørn Clausen, En bedrifts utvikling og arbeide i vår tid

1980/4, Sophus Clausen, Rudolf Steiners første Berlinerår

1981

1981/1, Karl Brodersen, Har vi en fremtid?

1981/1, Rudolf Steiner, Fornyelsen må komme fra viljen

1981/1, Bjørn Moen, Vil vi overleve 1984?

1981/1, Oskar Borgman Hansen, Menneskerettighederne og menneskets værdighed

1981/1, Emil Bock, Om Kristi gjenkomst

1981/1, Sophus Clausen, Fra Rudolf Steiners biografi

1981/1, Gunnar Ihlen, Rudolf Steiner om eurytmien

1981/1, Karl Brodersen, En ny atomdebatt-runde

1981/1, Holger Arden, Ung dansk dikter

1981/1, Trygve Madsen, Antroposofer, kirkemøter og litt til

1981/2, Karl Brodersen, Barna er vår fremtid

1981/2, Terje Christensen, Johannes Hohlenberg - en pionèr - I

1981/2, Johannes Hohlenberg, Utdrag av diverse skrifter

1981/2, Dan Lindholm, Antroposofien i Sverige

1981/2, Sophus Clausen, Fra Rudolf Steiners biografi

1981/3, Rudolf Steiner, Mikaeli

1981/3, Dan Lindholm, Hvor finnes runenøkkelen?

1981/3, Oddvar Granly, Bilder og vrengebilder

1981/3, Arne Møller, Bilder fra filosofiens historie

1981/3, Oskar Borgman Hansen, Filosoffen Kant i 1781 og kantianske stemninger i 1981

1981/3, Terje Christensen, Johannes Hohlenberg - en pioner - II

1981/3, Sophus Clausen, Fra Rudolf Steiners biografi

1981/4, Jørgen Smit, Julens billede i Chartres

1981/4, Karl Brodersen, Antroposofiens vei - fra tankebilde til livsrealitet

1981/4, Ernst Sørensen, Men Balder skal komme tilbake

1981/4, Oskar Borgmann Hansen, På vejen mod erkendelsesgrænserne vokser kraften til at overskride dem

1981/4, Gunnar Lhlen, Myten og den irrasjonelle fornuft

1982

1982/1, Jørgen Smit, Mellom fortid og fremtid

1982/1, Karl Brodersen, Antroposofi og politikk

1982/1, Rudolf Steiner, Kristus og menneskehetens skjebnefellesskap

1982/1, Sverre Dahl, Mellom-Europa

1982/1, Sophus Clausen, Skjebner omkring atomet - Leo Szilard

1982/1, Bjørn Moen, Klinik øschelbronn

1982/1, Johannes Hohlenberg, Goethes Faust i det tyvende aarhundrede

1982/2, Dan Lindholm, Nordensfolk folkesjeler og tidsånd

1982/2, Karl Brodersen, Nordens and i vår tid

1982/2, Oskar Borgman Hansen, De nordiske folks mission

1982/2, Sophus Clausen, Skjebner omkring atomet

1982/2, André Bjerke, Goethe og Faust-skikkelsen

1982/3, Conrad Englert, Goethes åndelige vei

1982/3, Jørgen Smit, Goethes "hemmelige prinsipp"

1982/3, Ernst Sørensen, Goethes eventyr om "Den grønne slange og den skjønne lilje"

1982/3, Dan Lindholm, Conrad englert - en moderne goetheanist

1982/3, André Bjerke, Goethe og Faust-skikkelsen

1982/4, Rudolf Steiner, Om organismens natur og utvikling - metamorfoselæren

1982/4, Torger Holtsmark, Goethe og fargene

1982/4, Gunnar Ihlen, Goethes naturvitenskap - og moderne evolusjonslære

1982/4, Oskar Borgman Hansen, Goethe og Rudolf Steiner i året 1919

1982/4, Sophus Clausen, Skjebner omkring atomet - VI

1982/4, Karl Brodersen, Da Ernst Jünger fikk Goethe-prisen

1983

1983/1, Rudolf Steiner, Menneskeheten går over terskelen - til den åndelige verden

1983/1, Sophus Clausen, Skjebner omkring atomet - VII

1983/1, Peter Normann Waage, Sofia ved inngangen til det tyvende århundre - om Vladimir Solovjovs filosofi - I

1983/1, Sverre Dahl, Kaj Skagens brennende broer

1983/1, Arnvid Aakre, Dødens og livets egypt

1983/1, Torger Holtsmark, Goethe og fargene - II

1983/2-3, Rudolf Steiner, Mikaeli

1983/2-3, Dan Lindholm, Fra psykologi til antroposofi

1983/2-3, Bjørn Moen, Frykten for fremtiden - 1. Når atomkrigen kommer...

1983/2-3, Wolfgang Schad, Goetheanisme og antroposofi

1983/2-3, Torger Holtsmark, Farvelære og verdensanskuelse

1983/2-3, Peter Normann Waage, Sofia ved inngangen til det tyvende århundre - om Vladimir Solovjovs filosofi - II

1983/2-3, Dan Lindholm, Olav Aukrust

1983/4, Wolfgang Schad, Goetheanisme og antroposofi - II

1983/4, Bjørn Moen, Frykten for fremtiden - II. Når dommedag kommer

1983/4, Torger Holtsmark, Goethe og farvene - IV

1983/4, Oskar Borgman Hansen, Tænkningens ø

1983/4, Jan-E. Askerøi, Erkjennelse og skjebne - i Platons dialog "Staten"

1983/4, Niels Magnus Bugge, Kaj Skagen og kampen for et nytt litteratursyn

1983/4, Rudolf Steiner, Buddhisme og kristendom

1984

1984/1, Karl Brodersen, Mellom frykt og håp

1984/1, Friedrich Benesch, Rudolf Steiner En menneskehetslærer

1984/1, Niels Magnus Bugge, Om George Orwell og politikken som tragedie

1984/1, Vagn Predbjørn Jensen, Reinkarnationsideen hos Steen Steensen Blicher

1984/1, Uwe Lemke, Drusernes hemmelige religion

1984/2, Leif Wærenskjold, Bilder fra Guds have

1984/2, Wolfgang Schad, Vann som element for det levende

1984/2, Reidar Løvlie, Elementene og eterartene - bidrag til en forståelse av de fire eterartene

1984/3, Karl Brodersen, Reinkarnasjonstanken i et historisk perspektiv

1984/3, Fra milindapanha: om gjenfødelsen

1984/3, Fra Platons dialog "Faidon" om udødeligheten

1984/3, Oskar Borgman Hansen, Reinkarnationsideen som sandhed og som livskraft

1984/3, Ideen om de gjentatte - jordliv hos Goethe

1984/3, Vagn Predbjørn Jensen, Der flyver så mange fugle - om reinkarnationstanken hos nogle danske digtere

1984/3, Niels Magnus Bugge, Om George Orwell - og politikken som tragedie - II

1984/4, Rudolf Steiner, Rudolf Steiner om fordomsfrihet

1984/4, Christoph Lindenberg, Vår tids offentlighet - og antroposofien

1984/4, Karl Brodersen, Forstår antroposofene Steiner?

1984/4, Gunnar Ihlen, Tidens møte med antroposofien - hva kan det lære oss?

1984/4, Albert Schweitzer, Mitt møte med Rudolf Steiner

1984/4, Niels Magnus Bugge, Om George Orwell - og politikken som tragedie - III

1984/4, Sophus Clausen, Helena Petrowna Blavatsky

1984/4, Fjernsynet en større fare enn "storebror"?

1984/4, Vagn Predbjørn Jensen, Mennesket mellem tyngden og stjernerne

1984/4, Niels Magnus Bugge, Essays om nyere tysksproglig litteratur

1985

1985/1, Det ondes dobbeltvesen

1985/1, Rudolf Steiner, Goethes åndsart slik den åpenbarer seg i "Faust"

1985/1, Johannes Hohlenberg, Hvem sejrer i væddemaalet mellem Faust og mephistopheles? - I

1985/1, Dan Lindholm, Ved andré bjerkes bortgang

1985/1, Sophus Clausen, Solovjovs "Antikrist" i norsk oversettelse

1985/1, Dan Lindholm, En bok om gjentatte jordliv

1985/1, Det ondes dobbeltvesen

1985/1, Rudolf Steiner, Goethes åndsart slik den åpenbarer seg i "Faust"

1985/1, Johannes Hohlenberg, Hvem sejrer i væddemaalet mellem Faust og Mephistopheles? - II

1985/1, Dan Lindholm, Ved André Bjerkes bortgang

1985/2, Jørgen Smit, Kain og Abel - krig og fred - illusjon og virkelighet

1985/2, Rudolf Steiners treskulptur i Dornach

1985/2, Det ondes dobbeltvesen - i åndshistorisk lys

1985/2, Oskar Borgman Hansen, Det onde og det velmenende

1985/2, Karl Brodersen, Vitenskapen og livet - fra 1950-årenes glade kamptid

1985/2, Christian Egge, Rudolf Steinerseminaret i Järna - en historisk skisse

1985/2, Jørgen Smit, Antroposofi - å utvide vitenskapen

1985/3, Dan Lindholm, Alf Larsen og "Janus"-tiden i norsk åndsliv

1985/3, Leif Wærenskjold, En dag i Alf Larsens rike

1985/3, Karl Brodersen, En siste hilsen fra Alf Larsen

1985/3, Bror Von Der Lippe, Noen minnestreif om Alf Larsen

1985/3, Alf Larsen, Mitt møte med antroposofien

1985/3, Alf Larsen, Nattetanker

1985/3, Ord om Alf Larsens diktning

1985/3, Sophus Clausen, Helena Petrowna Blavatsky

1985/3, Dan Lindholm, Den antroposofiske kalevala-kongressen i Finland

1985/4, Jørgen Smit, Antroposofi - å utvide vitenskapen

1985/4, Hjalmar Hegge, Det moderne friluftsliv i historisk og filosofisk perspektiv

1985/4, Johannes Hohlenberg, Harmonices mundi

1986

1986/1, Erhard Fucke, Bevissthetssjel og åndsselv

1986/1, David Sandved, To fortellinger om frihet

1986/1, Bjørn Moen, Det hellige og det demoniske Russlands to ansikter

1986/1, Jan-E. Askerøi, Det hellige Russlands fremtid

1986/1, Peter Normann Waage, Henrik Ibsen og keiser Julian - I

1986/1, Et "antirevolusjonært" bankinitiativ

1986/1, Niels Magnus Bugge, Dødsrikets verdenshistorle

1986/2, Dan Lindholm, Faust - et stykke menneskehetsbiografi

1986/2, Lessings Faust-fragment

1986/2, Johannes Hohlenberg, Mødrene

1986/2, Bjørn Moen, Det hellige og det demoniske lidelsens misjon

1986/2, Peter Normann Waage, Henrik Ibsen og keiser Julian - II

1986/2, Sophus Clausen, Helena Petrowna Blavatsky

1986/2, Oskar Borgman Hansen, Tænkningen som erfaring

1986/2, Jo M. K. Sandvik, Et enestående tidsdokument

1986/3, Oddvar Granly, Den gåtefulle tiden

1986/3, Rudolf Steiner, Mikael som tidsånd

1986/3, Hvor er verdens midtpunkt?

1986/3, Walther Bühler, Menneskets dobbelte avstamning - evolusjonen og menneskets tilblivelse

1986/3, Goetheanistisk naturforskning

1986/3, Oskar Borgman Hansen, Grundtræk af en erkendelsesteori - en grundbog til forberedende prøve?

1986/4, Dan Lindholm, "Hils menneskene..." - Ingeborg Møllers vei til antroposofien og sin livsgjerning

1986/4, Leif Wærenskjold, Franz Kafka og "Prosessen"

1986/4, Kafkas møte med Rudolf Steiner

1986/4, Vagn Predbjørn Jensen, Biografien, jegets kunstverk - den dansk-norske digter Carsten Hauch

1986/4, Regine Normann, Da Jesubarnet kom til tussefolket i Stormyrhammeren

1986/4, Walther Bühler, Menneskets dobbelte avstamning - evolusjonen og menneskets tilblivelse

1986/4, Bjørn Moen, Hyperaktive barn og tilsetningsstoffer

1986/4, Niels Magnus Bugge, En moderne eventyrdikter

1987

1987/1, Jørgen Smit, Bevissthetens oppvåkning i det eteriske

1987/1, Georg Maier, Mennesket og teknikken

1987/1, Johannes Hemleben, Naturforskerens skjebnedrama

1987/1, Alf Larsen, De forsvundne ekeskoger på Tjøme

1987/1, Leif Wærenskjold, Kampen mot naturen

1987/1, Bjørn Moen, Vår strålende hverdag - I

1987/1, Christian Høgsberg, En roman om Carsten Hauch

1987/2, Sophus Clausen, Leif Wærenskjold - Libras redaktør 1972-1977

1987/2, Dan Lindholm, Hevnens forvandling

1987/2, Leif Wærenskjold, Hva bilder er

1987/2, Andre Bjerke, Til unnsetning

1987/2, Leif Wærenskjold, Hölderlin, den fremmede

1987/2, Georg Maier, Mennesket og teknikken - energiproblemet og menneskets løsrivelse fra kosmos

1987/2, Terje Christensen, Jiddu Krishnamurti - "stjernen i øst"

1987/2, Rom Landau, Sannheten er et veiløst land

1987/3, Manfred Krüger, Arbeid blir frihet

1987/3, John Galsworthy, Kvalitet, Gessler brothers og støvlens idé

1987/3, Hans Sachs, De ni musers klagetale over kunstens forfall og slaraffenland

1987/3, Rudolf Steiner, Rudolf Steiner om kapital

1987/3, Svein Berglund, Grunnlaget for en sosial bankvirksomhet

1987/3, Johannes Hohlenberg, Er arbejdsløshed et onde?

1987/3, Rudolf Steiner, Wiederverkörperung und Karma und ihre Bedeutung für die Kultur der Gegenwart

1987/4, Dan Lindholm, "Tidens fylde"

1987/4, Ernst Sørensen, Jødefolket på vandring mot tidens fylde

1987/4, Rudolf Steiner, Menneskets og menneskehetens åndelige ledelse

1987/4, Vagn Predbjørn Jensen, H. C. Andersen - en transparent skæbne

1988

1988/1, Karl Brodersen, Fritjof Capras vendepunkt

1988/1, Hans-Jørgen Høinæs, Kjernepunkter i new-age okkultismen

1988/1, Dan Lindholm, Reinkarnasjon og kristendom

1988/1, Karl M Hartveit, New age som mystisk tåkeslør

1988/1, Terje Christensen, Fra antroposofiens første tid i Norge

1988/1, Bjørn Moen, Rostadheimen - et sted i forvandling

1988/1, Oddvar Granly, En ny bok av Jørgen Smit

1988/1, Bjørn Moen, Aksjespekulasjon fra astralplanet?

1988/2-3, Karl Brodersen, Samvittighet og moral

1988/2-3, Oddvar Granly, Samvittighedens odysse. En ny bok av Henning Andersen

1988/2-3, Ernst Sørensen, Tragediens død og individets fødsel

1988/2-3, Karl-martin Dietz, Fra erinnyene til samvittigheten. En studie i bevissthetens historiske utvikling

1988/2-3, Henning Andersen, Samvittigheten hos Euripides

1988/2-3, Hjalmar Hegge, Forholdet mellom filosofi og åndsforskning hos Rudolf Steiner

1988/2-3, Terje Christensen, Fra antroposofiens første tid i Norge - II, Rudolf Steiner og den nye åndsimpuls

1988/4, Novalis, Kristenheten eller Europa

1988/4, Karl Brodersen, Russlands stemme

1988/4, John Michael Hudtwalcker, Hjertet som verdens nøkkel

1988/4, Terje Christensen, Fra antroposofiens første tid i Norge - III, Arbeide og strid - det nye selskap

1988/4, Niels Magnus Bugge, Et pionerarbeide om tregreningen og om vår tids sosialfilosofi

1988/4, Magne Skjæraasen, Den tredje kom ikke

1989

1989/1, Manfred Krüger, Descartes og rosenkreuzerne - I. Biografisk skisse

1989/1, Karl Brodersen, Den okkulte bevegelse

1989/1, Vagn Predbjørn Jensen, Klarøjet og lydhør om B. S. Ingemanns esoteriske viden

1989/1, Rom, Landau og den okkulte bevegelse i vårt arhundre

1989/1, Friedrich Rittelmeyer, Friedrich Rittelmeyers samtaler med Rudolf Steiner

1989/1, Terje Christensen, Fra antroposofiens første tid i Norge - IV, I eget hus - nye oppgaver

1989/2, Jørgen Smit, Frihet, likhet og broderskap

1989/2, Hans-Jørgen Høinæs, Paradokset den franske revolusjon

1989/2, Revolusjonens ansikt stormen på Bastillen 14. juli 1789

1989/2, Av Ernst Sørensen, Om kunst

1989/2, Dan Lindholm, Kjenner du din engel

1989/2, Terje Christensen, Sigøynerslekt og adelig herkomst - eller ingen av delene? Marcello Haugens slektsbakgrunn

1989/3-4, Dan Lindholm, Folkesjel og tidsånd

1989/34, Oskar Borgman Hansen, Begivenhederne i Østeuropa og tregreningen af samfundsorganismen

1989/3-4, Karl Brodersen, Da Norge ble en nasjon

1989/3-4, Carl W. Schnitler, Slegten fra 1814

1989/3-4, Manfred Krüger, Descartes og rosenkreuzerne - II. Bevissthetssjelens fødsel

1989/3-4, Terje Christensen, Marta Steinsvik

1989/3-4, Terje Christensen, Marta Steinsviks Kringsjaa - et blad i antroposofiens historie

1989/3-4, Niels Magnus Bugge, Om nødvendigheten av selvstendig tenkning

1989/3-4, Øistein Parmann, Marcello Haugens slektsbakgrunn

1990

1990/1, Martin Barkhoff, Polariteter i verdenssamfunnet fra Jalta til Stillehavet

1990/1, Oskar Borgman Hansen, Rationaliteten, menneskets væsen og det sociale spørgsmål

1990/1, Holbæk-Hanssen / Bjørn Moen, Den sosiale kunst - frihet, likhet og broderlighet som oppgave og utfordring

1990/1, Winfried Walther, Notater fra Berlin

1990/1, Ernst Sørensen, Mot Dag

1990/1, Dan Lindholm, Humanetikerne på krigsstien

1990/1, Niels Magnus Bugge, En "avslører" avslører seg selv - kritiske bemerkninger til H. Blomqvists angrep på antroposofien

1990/2-3, Wolfgang Schad, Mellom-Europa i europeisk perspektiv

1990/2-3, Hans-Jørgen Høinæs, Europas midte og Tysklandsproblemet

1990/2-3, Peter Normann Waage, Den russiske Kristus

1990/2-3, Terje Christensen, Russlands lengsel efter spiritualitet

1990/2-3, Niels Magnus Bugge, Håkan Blomqvists grammofonplate snurrer videre

1990/2-3, Terje Christensen, Mer om Marcello Haugen et tilsvar og en dokumentasjon

1990/4, Karl Brodersen, Er tregreningen aktuell?

1990/4, Jørgen Smit, Hvordan kan hat som sosial kraft overvinnes?

1990/4, Dan Lindholm, Antroposofi - en erkjennelsesvei i motsatt retning

1990/4, Terje Christensen, Med penn mot Leviatan - I. Individ - stat hos Johannes Hohlenberg og Alf Larsen i mellomkrigstiden

1990/4, Terje Christensen, Mangt og meget om mystikk. Kommentarer til Jan Bojer Vindheim: "Vestens mysterier"

1990/4, Terje Haukland, Utviklingshjelp til småbønder i den tredje verden

1991

1991/1, Dan Lindholm, Ved Jørgen Smits bortgang

1991/1, Jørgen Smit, Hva er gralen?

1991/1, Oddvar Granly, Gralstradisjonen fra San Juan de la Pena

1991/1, Hans-Jørgen Høinæs, Gralen i vesten. Om kong Arthur, Josef av Arimatea og den keltiske kristendom

1991/1, Oddvar Granly, Katharerne

1991/1, Terje Christensen, Med penn mot Leviatan - II. Individ - stat hos Johannes Hohlenberg og Alf Larsen i mellomkrigstiden

1991/1, Trude Malthe Thomassen, David mot Goliat - Torodd Lien og Odd Lindbråten(red.): Illusjon og virkelighet

1991/2, Peter Normann Waage, Samtale om Solsjenitsyn

1991/2, Christian Christensen, Solsjenitsyn og hans ideer for Russlands fremtid

1991/2, Martin Barkhoff, Gorbatsjov og resignasjonens kunst

1991/2, Oskar Borgman Hansen, Estniske indtryk og refleksioner

1991/2, Katharina Savitch, Brev fra en russisk antroposof (1918)

1991/2, Leif Holbæk-Hanssen, Strategi eller samarbeid? Øst-Europas økonomiske situasjon som sosial utfordring

1991/2, Svein Berglund, Leif Holbæk-Hanssen, 27.03.1917 - 10.04.1991

1991/2, Trude Malthe Thomassen, Er Adam Smiths gjenferd vårt eneste alternativ efter Marx' død?

1991/3, Emil Bock, De tre årene - skikkelser i omkretsen

1991/3, Christine Krüger, Veier til gralen i de første kristne århundrer

1991/3, Wolfram Von Eschenbach, Parzival i gralsborgen

1991/3, Marianne Af Schultén, Katarerna i Languedoc. Möte med en levande historia

1991/3, Bodil Roald, Ny bok om kong Arthur

1991/3, Karl Brodersen, Kaj Skagen midtveis

1991/3, Maik Nygaard, Hva er kirofonetikk?

1991/4, Oddvar Granly Og Arne Møller, Fra Homer til postmodernismen, historien som bevissthetsutvikling

1991/4, Ernst Sørensen, Sannhet og videnskap

1991/4, Oskar Borgman Hansen, Findes der en forudsætningsfri erkendelse?

1991/4, Trond Skaftnesmo, Profan-humanismen

1991/4, Terje Christensen, Forskeren og sannheten. Hans Fredrik Dahl og hans "Quisling-sympatisører"

1992

1992/1, Dan Lindholm, Kristendom og reinkarnasjon

1992/1, Rudolf Steiner, Menneskelivet under søvn og mellom død og ny fødsel

1992/1, Harald Falck-Ytter, Hva er vannmannens tidsalder?

1992/1, Terje Christensen, Michael bauers aforismer og fragmenter

1992/1, Sven Oluf Sørensen, Goethes farvelære i utvalg og kommentarer - ved Torger Holtsmark

1992/2, Karl Brodersen, Tysk selvforståelse. Er tyskland en nasjon?

1992/2, Rudolf Steiner, Livet mellom død og ny fødsel

1992/2, Frans Carlgren, Menneskehetens fremskritt og øvrighetens tilbakegang

1992/2, Oskar Borgman Hansen, EF-afstemningen i Danmark

1992/3, Pico Della Mirandola, Om menneskets verdighet

1992/3, Karl Brodersen, Ved et vendepunkt

1992/3, Terje Christensen, Dommen fra livet. To fortsatt aktuelle skrifter om dødsstraffen

1992/3, Øistein Parmann, Menneskeverdet - lar det seg begrunne

1992/3, Kaj Skagen, Kampen om Europa - foredrag på olsok-stevne i Lom 27. juli 1992 - I

1992/4, Wolfgang Schad, Frihet og ansvar i lys av et nytt menneskebilde

1992/4, Jakob Streit, Fransiskus av Assisi

1992/4, Kaj Skagen, Kampen om Europa - foredrag på olsok-stevne i Lom 27. juli 1992 - II

1993

1993/1, Karl Brodersen, Europas nasjoner - nasjonenes Europa

1993/1, Gran, Kinck, Bergsgård, Tre nordmenn om det nasjonale

1993/1, Karl Brodersen, Rudolf Steiner om nasjonalismen

1993/1, Peter Normann Waage, Et svar til Wilson

1993/1, Johannes Hohlenberg, Europas forenede stater

1993/1, Om norsk nasjonalisme i mellomkrigstiden

1993/1, Hans Möller, Folket som myt - Rousseau och vår tid

1993/2, Karl Brodersen, Tre stadier i utviklingen av en åndsvitenskap

1993/2, Bjørn Moen Og Arne Møller, Om å skjelne mellom ånder, okkultisme og sort magi - intervju med Karl Milton Hartveit

1993/2, Terje Christensen, Pedagogikk og livssyn - nytt angrep på Steinerskolen i tidsskriftet Humanist

1993/2, Oddvar Granly, Steinerskolene og antroposofien

1993/2, Cato Schiøtz, Kritikken av Steinerskolen

1993/2, Cato Schiøtz, Antroposofidebatten: en oppsummering, litt polemikk og noen fromme ønsker

1993/2, Mosse Jørgensen, Human-etisk forbund en sekt?

1993/2, Trygve Sund, Rudolf Steiners "Et landbrukskurs" - i norsk oversettelse

1993/2, Jo M. K. Sandvik, Når døden kommer inn i livet

1993/3-4, Terje Christensen, Ivar Mortensson-Egnund - et liv og virke i idéens tjeneste

1993/3-4, Terje Christensen, Ivar Mortenssons Draumkvede-verk

1993/3-4, Olav Aukrust, Et brev fra Olav Aukrust til Alf Larsen

1993/3-4, Ved Bjørn Moen, Om bonden Raud og sønnene hans - utdrag og kommentarer

1993/3-4, Vagn Predbjørn Jensen, Klippegrund og bøgelund - om det norske og det danske hos Grundtvig

1993/3-4, Karl Brodersen, Tre stadier i utviklingen av en åndsvitenskap - Rudolf Steiner i 1890-årene

1993/3-4, Oddvar Granly, Aasmund Brynildsen-seminar i Tønsberg

1993/3-4, Peter Normann Waage, Aasmund Brynildsen og Russland - foredrag i Tønsberg bibliotek 9.10. 1993

1993/3-4, Karl Brodersen, Nasjonalismens Janus-ansikt

1993/3-4, Arve Husby, EF - nazismens etterbyrd ?

1994

1994/1, Rudolf Steiner, Frihetens idé

1994/1, Helge Salemonsen, Vilje til form - aspekter ved Rudolf Steiners erkjennelsesteori

1994/1, Karl Brodersen, Timene ved vinduet - randbemerkninger til møtet med en bok

1994/1, Oskar Borgman Hansen, Frihedens filosofi og freden

1994/1, Terje Christensen, I skyggen av Kant - et miljø fra tiden da "Frihetens filosofi" ble til

1994/1, Terje Christensen, Ivar Mortensson Egnund - et liv og virke i idéens tjeneste. II

1994/1, Paul Mikael Smit, Hans glaser

1994/2, Terje Christensen, Var antroposofiens grunnlegger teosof?

1994/2, Karl Brodersen, Tre stadier i utviklingen av en åndsvitenskap. Fra filosofi til teosofi

1994/2, Torger Holtsmark, Fra Schiller til Steiner

1994/2, Hans Möller, Kant, det kategoriska imperativet och odödligheten

1994/2, Hans Glaser, Dagboksnotater

1994/2, Karl Brodersen, Goethes farvelære. Utvalg og kommentarer ved Torger Holtsmark

1994/3, Niels Magnus Bugge, Bare de ensomme kan møtes - en inngang til Aasmund Brynildsens forfatterskap

1994/3, Bjørn Moen, Når virkeligheten blir uvirkelig - cyberspace og virtuell virkelighet

1994/3, Karl-martin Dietz, Den konstruerte virkelighet

1994/3, Terje Christensen, Marcello Haugen i ny og urevidert utgave

1994/3, Karl Brodersen, Kaj Skagen og antroposofien

1994/3, Jo M.k. Sandvik, Temperamentenes "terra incognita"

1994/4, Et Intervju, Järna som allkunstverk. Arne Klingborg og Anders Kumlander

1994/4, Oddvar Granly, Rudolf Steiners mysteriedramaer

1994/4, Emil Bock, Dramaet i fortid og fremtid

1994/4, Ola Aukrust, Andre hovud på skuldrane våre. Refleksjon over Beuys / Steiner-utstillinga i Museum Friedericianum

1994/4, Hans Glaser, Dagboksopptegnelser

1994/4, Oskar Borgman Hansen, Efter den 28. november

1994/4, David Sandved, Avsporing av det spirituelle

1995

1995/1, Karl Brodersen, Reinkarnasjon og karma som moderne bevissthetsproblem

1995/1, Manfred Krüger, Origenes Adamantios

1995/1, Johannes Hohlenberg, Synspunktet

1995/1, Rudolf Steiner, Karmas åpenbaringsformer

1995/1, Helge Hognestad, Kristendom og reinkarnasjon

1995/1, Peter Normann Waage, Når fundamentalister leser romaner

1995/2, Karl Brodersen, Reinkarnasjonsideens tre faser

1995/2, Manfred Krüger, Trinitet, individualitet og gjentatte jordliv. Reinkarnasjonsideen hos Origenes

1995/2, Hans Möller, Reinkarnationstanken kan förvandla samhället

1995/2, Dan Lindholm, Innbruddstyven som gjenreiste et folk

1995/2, Vagn Predbjørn Jensen, Schillers mæcen. Om hertug Frederik Christian af Augustenborg og kredsen omkring ham

1995/2, Geir Hågvar, Antroposofi som virkelighet og mulighet

1995/3, Bror von der Lippe, Et opprør mot faderhuset? - Alf Larsen og Aasmund Brynildsen

1995/3, Alf Larsen, En mystiker i Norge?

1995/3, Cato Schiøtz, Den offentlige kritikk av antroposofien

1995/3, Oddvar Granly, Den stadige debatt om antroposofi og kristendom

1995/4, Raymond Moody, Videnskap og mysterievisdom. Gresk orakelpraksis i vår tid

1995/4, Terje Christensen, Raymond Moodys eksperimenter - og om å prøve åndene

1995/4, Rudolf Steiner, Innvielse i førkristen og i kristen tid

1995/4, Cato Schiøtz, Den offentlige kritikk av antroposofien

1995/4, Karl Brodersen, Conrad Englert, 1899-1945

1995/4, Conrad Englert, Om mysteriene

1995/4, Sophus Clausen, Glimt av skjebner omkring atomet

1996

1996/1, Jørgen Smit, Goethes "Faust" - et okular for vår tid

1996/1, Harald Falck-Ytter, Empedokles og Faust - deres dramatiske skjebner frem til vårt århundre. - I

1996/1, Ernst Sørensen, Goethe og kristendommen

1996/1, Peter Normann Waage, Kulturell identitet og statsmakt - utfordringer for nasjonalstaten

1996/2, Jørgen Smit, Goethes "Faust" - et okular for vår tid - II

1996/2, Harald Falck-Ytter, Empedokles og Faust - deres dramatiske skjebner frem til vårt århundre. - II

1996/2, Manfred Schmidt-Brabant, Goethes "Faust" som urbilde på den moderne initiasjon

1996/2, Johannes Hohlenberg, Goethe idag

1996/3-4, Niels Magnus Bugge, Om barn og ungdom i Dostojevskijs forfatterskap - I

1996/3-4, Terje Christensen, 75 år siden Rudolf Steiners pedagogiske foredrag i Norge

1996/3-4, Johannes Hohlenberg, Pædagogiske grundspørgsmaal - belyst gennem exempler

1996/3-4, Kaj Skagen, Credo

1996/3-4, Terje Christensen, Økofascisme og antroposofi i "Klassekampen"

1996/3-4, Karl Brodersen, Bjørneboe og antroposofien

1996/3-4, Karl Brodersen, Jens Bjørneboe som kunstner

1996/3-4, Karl Brodersen, Camphill-bevegelsen i Norge

1996/3-4, Arne Øgaard, Antroposofene og de andre

1997

1997/1, Trygve Sund, Mellom Stange og Dornach

1997/1, Bjørn Moen, Økologi er livets mening

1997/1, Terje Christensen, Rudolf Steiners landbruksimpuls i Norge - I

1997/1, Niels Magnus Bugge, Om barn og ungdom i Dostojevskijs forfatterskap - II

1997/1, Karl Brodersen, Vår levende jord

1997/2, Terje Christensen, Rudolf Steiners lanbruksimpuls i Norge- II

1997/2, Bjørn Moen, Fra profittgalskap til kugalskap

1997/2, Arne Øgaard, Den økologiske uklarhet

1997/2, Bjørn Moen, Ernæring - et spørsmål om lys og varme

1997/2, Oddvar Granly, Rudolf Steiner og O.T.O. - okkulte vrangforestillinger gjennom 80 år

1997/2, Harald Falck-Ytter, Laurens van der Post 90 år

1997/2, Laurens van der Post om Rudolf Steiner

1997/2, Detlef Hardorp, Rudolf Steiners innsats for det multikulturelle samfunn

1997/2, Oskar Borgman Hansen, "Essays og debatt" - artikler av Hjalmar Hegge

1997/3-4, Bjørn Moen, Yogaveien og den moderne åndsvitenskap - en bro mellom øst og vest?

1997/3-4, Terje Christensen, "Fra østen kommer lyset" - vestens møte med indisk ånd

1997/3-4, Ananda Acharya og Bhagavad Gita - fra en selvbiografisk skisse

1997/3-4, Terje Christensen, Bhagavad Gita - en hinduistisk helligdom som utviklingsimpuls i menneskehetens historie

1997/3-4, Bjørn Moen, India er et annet sted

1997/3-4, Karl Brodersen, Alderdommens rolle i livsløpet

1997/3-4, Cato Schiøtz, "Antropo-hvaforno'?"

1997/3-4, Terje Christensen, 90 år siden arbeidet med antroposofi ble tatt opp i Norge- tradisjon og virkelighet

1997/3-4, Trude Malthe Thomassen, Fra livet i India, Rohinton Mistry: balansekunst

1998

1998/1, Bjørn Moen, Karl Ludvig Reichelt - den Johanneiske kristendoms apostel

1998/1, Et brev fra Karl Ludvig Reichelt til Alf Larsen

1998/1, Terje Christensen, Fra Buddha til Kristus

1998/1, Terje Christensen, Hermann Beckh - juristen som ble indolog og sanskritforsker og en av Kristensamfunnets grunnleggere

1998/1, Fra: Hermann Beckh: Buddha und seine Lehre

1998/1, Terje Christensen, Buddhistjournalen "Karma"

1998/1, Peter Normann Waage, "Menneske uten adjektiver" - en presentasjon av samtidsfilosofen Grigorij Pomerants

1998/1, Intervjuer: Rolf Rolfsen, Husker sitt liv som Anne Frank

1998/1, Oddvar Granly, Karl M. Brodersen 10.10. 1917 - 6.2. 1998

1998/1, Terje Christensen, Pionéren og veteranen Dan Lindholm 90 år

1998/2-3, Terje Christensen, Antroposofiske tidsskrifter i Norge - tiden frem til ca. 1950

1998/2-3, Terje Christensen, Rudolf Steiners første foredrag i Norge

1998/2-3, Peter Normann Waage, Gudserkjennelse som selverkjennelse - trekk av Grigorij Pomerants' filosofi - I

1998/2-3, Asbjørn Rummelhoff, Alf Larsen og en av hans lesere

1998/2-3, Trond Skaftnesmo, Darwin og de to kulturer

1998/2-3, Arne Øgaard, Den gradvise utradering av mennesket

1998/4, Jan Capjon, Teknologisk utnyttelse av eterkreftene og Rudolf Steiners uttalelser om mekanisk okkultisme

1998/4, Bjørn Moen, Okkult materialisme, ahrimanske maskiner og gjennomkristningen av det eteriske

1998/4, Peter Normann Waage, Gudserkjennelse som selverkjennelse - trekk av Grigorij Pomerants' filosofi - II

1998/4, Niels Magnus Bugge, Minneord om Øistein Parmann 1921-1999

1998/4, Niels Magnus Bugge, Spennende og perspektivrik roman om tilfeldighetens røtter

1998/4, Trude Malthe Thomassen, Schengen-konvensjonen

1999

1999/1, Arne Møller, Sophus Clausen - 1911-1999

1999/1, Geir Hågvar, Miljøvern som utfordring til demokratiet

1999/1, Leif Wærenskjold, Det skjulte Norge

1999/1, En bank for de fattige, Muhammad Yunus og hans sosiale bankimpuls

1999/1, Bjørn Moen, Balkan - hvor vest og øst møtes. Et bidrag til forståelse av dagens konflikter

1999/1, Helge Godager, Teknikk og okkultisme. Kommentar til Jan Capjons artikkel i nr. 4/98

1999/2-3, Terje Christensen, Rudolf Steiner og hans verk - tre kjente personligheters vurdering

1999/2-3, Karl Keilhau, Rudolf Steiner

1999/2-3, Cato Schiøtz, Kronologisk oversikt over Rudolf Steiners foredrag i Norge1908-1923

1999/2-3, Rudolf Steiner, Friedrich Nietzsche og naturvitenskapens verdensbilde

1999/2-3, Sophus Clausen, Rudolf Steiners virksomhet ved "Arbeiterbildungsschule" i Berlin

1999/2-3, Oddvar Granly, Rudolf Steiners sykdom og død - lå det et attentat bak?

1999/2-3, Joan og Birger Takle, Sophus Clausen 1911-1999

1999/2-3, Arne Øgaard, Tannskifte og skolemodenhet

1999/4, Harald Falck-Ytter, Georg Johannes Faust

1999/4, Hans Möller, Goethe, Faust och vår tid

1999/4, Johannes Hohlenberg, Rudolf Steiner og Goethe

1999/4, Christa Brodersen, Conrad Englert 1899-1999 - et hundreårsminne

1999/4, Cato Schiøtz, En oversikt over Rudolf Steiners foredrag i Sverige, Danmark og Finland i årene 1908-14

1999/4, Terje Christensen, Humanetisk religionskritikk?

2000

2000/1, Even Lynne, Fra tilskuerdemokrati til deltagersamfunn

2000/1, Bjørn Moen, Mellom enevelde og demokrati på vei mot en ny samfunnsform

2000/1, Bjørn Moen, Fra fjerndemokrati til nærdemokrati - kan demokratiet utvikles?

2000/1, Cato Schiøtz, Rudolf Steiners foredrag i Norge - noen tilleggsbemerkninger

2000/1, Niels Magnus Bugge, Fascinasjon og forargelse

2000/1, Trond Skaftnesmo, Esoteriske spillfekterier?

2000/1, Oskar Borgman Hansen, I hvilken forstand kan Rudolf Steiner kaldes en autoritet?

2000/2, Harald Falck-Ytter, Laurens van der post, en karmabetraktning

2000/2, Johannes W. Schneider, Reinkarnasjonshukommelsen i vår tid og dens pleie

2000/2, Rudolf Steiner, Tenkningens janushode - et mikaelsmotiv

2000/2, Jürgen Franck, Johann Sebastian Bach og Matteuspasjonen 250 år siden thomaskantorens død

2000/2, Terje Christensen, Antroposofien - en fascistisk bevegelse? Et nytt fremstøt for å kompromittere Rudolf Steiner og antroposofien

2000/2, Gerhard Wolber, Auroraens sol-åpenbaring

2000/3-4, Oddvar Granly, Humanist på krigsstien igjen

2000/3-4, Peter Normann Waage, Humanisme og polemisk populisme

2000/3-4, Cato Schiøtz, Antroposofien i Norge: noen bemerkninger om forholdet til nazisme, rasisme og øko-fascisme

2000/3-4, Oskar Borgman Hansen, Fanatisme og sandhed - nogle kommentarer til Staudenmaiers korstog mod antroposofien

2000/3-4, Rudolf Steiner, En forlegen antisemittisme (1901)

2000/3-4, Cato Schiøtz, Human-etikk i teori og praksis

2000/3-4, Hans Möller, Isak och Ismael - hur kan araber och israeler leva i fred

2001

2001/1, Cato Schiøtz, Hans-Jørgen Høinæs 09. 07. 1945 - 11. 01. 2001

2001/1, Harald Falck-Ytter, "Bare med hjertet ser man godt" - Antoine de Saint-Exupéry - individualitet og karma

2001/1, Tom Raines, Reinkarnasjonsideen som kulturoppgave - intervju med Barbro Karlén

2001/1, Bjørn Moen, Erindringer om fortiden? Noen synspunkter på reinkarnasjon og karma

2001/1, Peter Normann Waage, Nye myter om Rudolf Steiner

2001/1, Terje Christensen, Antisemittisme hos Rudolf Steiner - en absurd idé

2001/2-3, Terje Christensen, Hvem var Ingeborg Møller?

2001/2-3, Åsil Øverland, Noen barndomsminner om Ingeborg Møller

2001/2-3, Spredte glimt fra 66 års brevveksling. Ingeborg Møller gjennom egne og andres brev

2001/2-3, Ingeborg Møllers vei til antroposofien, skildret av henne selv - I

2001/2-3, Harald Falck-Ytter, "Bare med hjertet ser man godt" Antoine de Saint-Exupéry - individualitet og karma

2001/2-3, Niels Magnus Bugge, En viktig og vesentlig bok - Trond Skaftnesmo: - Frihetens biologi

2001/2-3, Oskar Borgman Hansen, Verden efter 11. september 2001

2001/2-3, Hans Möller, Sionismens tragedi

2001/4, Christian Egge, Antroposofi i Allahs navn - inntrykk fra Sekem Farm i Egypt påsken 2000

2001/4, Cultura Sparebank - et etisk bankinitiativ. Svein Berglund intervjuet av Bjørn Moen

2001/4, Harald Falck-Ytter, Verdener i dråpene

2001/4, Niels Magnus Bugge, Janus sett med friske øyne

2001/4, Ingeborg Møllers vei til antroposofien, skildret av henne selv - II, Englandsferden 1907

2002

2002/1-2, Oddvar Granly, Erkeengelperiodene i historien

2002/1-2, Ivar Mortensson-Egnund, Min gode engel

2002/1-2, Anniken Johansen, Mennesket og engleverdenen

2002/1-2, Rudolf Steiner, Engler

2002/1-2, Winfried Walther, Engleerfaringer i vår tid

2002/1-2, Ingeborg Møllers vei til antroposofien, skildret av henne selv - III, Englandsferden 1907

2002/3, Trond Skaftnesmo, DNA styrter fra tronen

2002/3, Harald Falck-Ytter, Kalevala - oppstandelse i myten

2002/3, Bjørn Moen, Bakgrunnen for president Wilsons fjorten punkter

2002/3, Peter Normann Waage, Nasjon og individ

2002/3, Terje Christensen, Et "ungdomsopprør" for 200 år siden og hva det førte til

2002/3, Cato Schiøtz, Olav H. Hauge og Alf Larsen - noen betraktninger på grunnlag av Hauges dagbøker

2002/4, Trond Skaftnesmo, Menneskeveien - evolusjonens åpenbare hemmelighet

2002/4, Hanno Sandvik, Myter om darwinismen

2002/4, Trond Skaftnesmo, Darwinistiske myter

2002/4, Oddvar Granly, Debatten om utviklingslæren i 1950-årene - I

2002/4, Trond Skaftnesmo, Bønnens makt

2003

2003/1-2, Harald Falck-Ytter, Rafael fra Urbino - hans liv og karma

2003/1-2, Johannes Hohlenberg, Kunstens forvandlinger

2003/1-2, Oddvar Granly, Debatten om utviklingslæren - II, Grimbergdebatten

2003/1-2, Are Thoresen, Hvilke konklusjoner kan vi trekke av diverse selvmotsigelser innen alternative vitenskaper

2003/1-2, Trond Skaftnesmo, Monsanto lurer under sengen

2003/1-2, Trude Malthe Thomassen, Konkurranseutsetting av drikkevannet

2003/3, Oddvar Granly, Ernst Sørensen - en biografisk skisse

2003/3, Ernst Sørensen, De to røvere

2003/3, Hans Møller, Den tredje kraft

2003/3, Ernst Sørensen, Den alvorlige leken

2003/3, Ernst Sørensen, Kampen mot "loven"

2003/3, Ernst Sørensen, Tankens virkelighet

2003/3, Christoph Hueck, Intuisjonens nærhet. Utgangspunktet for oversanselig erkjennelse i den vanlige bevissthet

2003/4, Det globale sivilsamfunn - en tredje kraft. Om globalisering, verdensbilde og menneskesyn, Nicanor Perlas i samtale med Christian Egge

2003/4, Peter Normann Waage, Vladimir Solovjov og det moderne Russland

2003/4, Trude Malthe Thomassen, Kommersialisering av drikkevannet

2003/4, Cato Schiøtz, Det nye liv og det gamle testamente

2003/4, Christoph Lindenberg, Spirer til en ny kultur

2004

2004/1-2, Christian Egge, Buddhismen - en formidler mellom vitenskap og religion?

2004/1-2, Trond Skaftnesmo, Modernisme, postmodernisme og antroposofi: kampen om det nye selvet

2004/1-2, Peter Normann Waage, Schmuel Hugo Bergman og Rudolf Steiner - I

2004/1-2, Oddvar Granly, Debatten om utviklingslæren - III

2004/1-2, Terje Christensen, Innsyn i islamsk mystikk

2004/1-2, Harald Falck Ytter, Koranforskning - nye perspektiver

2004/1-2, Bjørn Moen, En lege uten grenser

2004/3, Cato Schiøtz, Olav Aukrust og antroposofien

2004/3, Stiftinga Solrenning

2004/3, Erik Bystad, Olav Aukrust og den mystiske erfaring

2004/3, Olav Aukrust på Østfold Folkehøyskole

2004/3, Brev fra Alf Larsen til Helge Groth

2004/3, Alf Larsen om Olav Aukrust

2004/3, Terje Christensen, Noen videnskapelige og uvidenskapelige betraktninger om Draumkvedet

2004/3, Bjørn M. Moen, Christian Morgenstern - Ibsens "fortræffelige oversetter"

2004/3, Oskar Borgman Hansen, Menneskerettigheder

2004/4, Arve Mathisen, Art makes sense - II

2004/4, Trond Skaftnesmo, En hodeløs antroposofi?

2004/4, Oddvar Granly, Kunst - men også vitenskap

2004/4, Cato schiøtz, Antroposofien - vitenskap, lære, tro, religion, metode eller kunst?

2004/4, Peter Normann Waage, Schmuel Hugo Bergman og Rudolf Steiner - II

2005

2005/1, Trond Skaftnesmo, Planter fikser defekte gener

2005/1, Karl Milton Hartveit, Davinci-koden og gralsmysteriene

2005/1, Hans-Jørgen Høinæs, Kong Arthur og det runde bords ide': et kultisk demokrati?

2005/1, Peter Normann Waage, Schmuel Hugo Bergman og Rudolf Steiner - III

2005/2, Ingar Sletten Kolloen, Om Knut Hamsuns religiøsitet

2005/2, Kunsten bare estetikk? Betraktninger av Alf Larsen og Aasmund Brynildsen om kunst og forpliktelse

2005/2, Terje Christensen, Antroposofi lengst nord i landet

2005/2, Intervju med Cato Schiøtz, "Å investere i sentrum gir avkastning i periferien"

2005/3-4, Magne Skrede, Dag Hammarskjöld - en esoteriker på utsatt post

2005/3-4, Bjørn Moen, Norge i stormaktenes spill

2005/3-4, Bjørn Moen, Følgene av unionsoppløsningen

2005/3-4, Terje Christensen, Det kommende kaster sin skygge forut

2005/3-4, Terje Christensen, Et foredrag av Rudolf Steiner på en øy i Oslofjorden

2005/3-4, Karl-Martin Dietz, Hva yter tenkningen?

2005/3-4, Trond Skaftnesmo, Personligheten sitter i hjertet

2005/3-4, Trude Malthe Thomassen, UV-bestråling av drikkevannet

2006

2006/1, Bjørn Moen, Fugleinfluensa eller massehysteri?

2006/1, Trude Malthe Thomassen, Heksejakt på samvirker

2006/1, Terje Traavik og Thomas Bøhn, Tårnfallene 11.2. 2001: Ouverturen til noe nytt?

2006/1, Oskar Borgman Hansen, Sandhedsvilje og magtvilje i videnskaben

2006/1, Trond Skaftnesmo, Hva er hjernens oppgave?

2006/1, Olav Christensen, Doktorgraden før og nå

2006/1, Terje Christensen, Tre antroposofiske pionerer og doktorgraden

2006/1, Richard Eriksen, Rudolf Steiner og filosofien

2006/1, Karl-Martin Dietz, Den nye tenkning hos Rudolf Steiner

2006/2, Bjørn Moen, Egypt i fortid og nåtid - intervju med Arnvid Aakre

2006/2, Karl Milton Hartveit, Tilbake til Sion

2006/2, Bjørn Moen, Diasporajødene og den 13. stamme

2006/2, Terje Christensen, Bokken Lasson - kunstner og livskunstner

2006/2, Magne Skrede, Mozart

2006/2, Terje Christensen, Vagn Predbjørn Jensen 23.4.1936 - 2.9.2006

2006/2, Are Thoresen, Antroposofisk veterinærmedisin anno 2006

2006/3-4, Karl Milton Hartveit, Minneord om Bjørn Moen

2006/3-4, Cato Schiøtz, Henrik Ibsen og Rudolf Steiner

2006/3-4, Ernst Sørensen, Dramaet i Ibsens liv

2006/3-4, Jakob Kvalvaag, "Det vidunderligste"

2006/3-4, Helge Salemonsen, Metafysikk på mørkeloftet

2006/3-4, Dag Østerberg, Steiner og Sartre om friheten

2006/3-4, Are Thoresen, Antroposofisk veterinærmedisin anno 2006-II

2006/3-4, Oddvar Granly, Oslos brune kafeer (bokanmeldelse)

2007

2007/1, Cato Schiøtz, "Mennesket er usynlig", Jens Bjørneboe og antroposofien

2007/1, Cato Schiøtz, Lisel Bjørneboe

2007/1, Inge S. Kristiansen, Jens Bjørneboe og det ondes problem

2007/1, Niels Magnus Bugge, Jens Bjørneboe som romanforfatter - to bokanmeldelser

2007/1, Axel Ødegaard, Læreren Jens Bjørneboe

2007/1, Terje Christensen, Harald Falck-Ytter 31.10.1927 - 4.12.2006

2007/2, Trond Skaftnesmo, Lysernæring: en enhjørning i hagen

2007/2, Rudolf Hauschka, Ernæringen sett fra et kosmisk aspekt

2007/2, Oscar Magnusson, "Jeg vil leve" - en norsk krigsfanges opplevelser

2007/2, Ita Wegman, Hvordan ser antroposofisk medisin på hendelsene i Konnersreuth?

2007/2, Arne Enge, Antroposofer om homofili

2007/2, Alf Larsen, Brev til Torborg Nedreaas

2007/3, Magne Skrede, Nelson Mandela og Regnbuefolket

2007/3, Karl Milton Hartveit, En reise i frihet, ansvar og moral (Bokanmeldelse)

2007/3, Johannes Hohlenberg, Dogmer som gjengangere i vår tids sosiale liv

2007/3, Oddvar Granly, Leif Wærenskjold

2007/3, Leif Wærenskjold, Den lange reisen

2007/3, Hans Möller, Från Mao till Konfucius

2007/3, Terje Christensen, Agnes Steineger

2007/3, Hans Möller, Rudolf Steiner och antroposofin -
hur ställer vi oss?

2007/4, Trond Skaftnesmo, Bevissthet og hjerne

2007/4, Hjalmar Hegge, Erkjennelse og virkelighet

2007/4, Richard Eriksen, Rudolf Steiner om bevisstheten
som speilingsprosess

2007/4, Hans Möller, Ett år senare

2008

2008/1, Trond Skaftnesmo, De tre ontologier i "Frihetens filosofi" og i verdensutviklingen

2008/1, Christian Morgenstern, Til den andre

2008/1, Ernst Sørensen, Friedrich Nietzsche og Rudolf Steiner

2008/1, Trond Berg Eriksen, Rudolf Steiner og Nietzsche-arkivet

2008/1, Trond Skaftnesmo, Med tolv blikk på verden

2008/1, Terje Christensen, Arnold Thornam

2008/2, Novalis, Hymner til natten

2008/2, Bjørn M. Moen, Omkring Novalis og "Hymner til natten"

2008/2, Johannes Hohlenberg, Novalis og døden

2008/2, Hans Fredrik Dahl, Antroposofien i norsk idehistorie.
Rudolf Steiners første foredrag i Norge

2008/2, Terje Christensen, Bertha Ræstad

2008/3, "Mennesket i verden, verden i mennesket", felles tidsskrift
til 100-års markeringen for R. Steiners første besøk i Norge.
Av innholdet:

2008/3, Oddvar Granly, Bevissthetssjelen

2008/4, Trond Skaftnesmo, Gåten de to Jesusbarn

2008/4, Hella Krause-Zimmer, De to Jesusbarn

2008/4, Terje Christensen, Reformasjon eller Antroposofi?

2008/4, Trond Skaftnesmo, Barnetroen, teologien og antroposofien

2008/4, Martin Barkhoff, Rudolf Steiners selvbiografi
lest på en annen måte

2008/4, Terje Christensen, Herman Isaachsen Willoch -
maler, tegner og offiser

2008/4, Cato Schiøtz, Spiritualitet mellom linjene

2008/4, Terje Christensen, Sleivspark i en seriøs biografi

2008/4, Antropos bokhandel og forlag - status ved 100-års jubileet

2009

2009/1, Trond Skaftnesmo, Veien til verden

2009/1, Karl-Martin Dietz, Tenkningens aspekter i den antroposofiske åndsforskning

2009/1, Oskar Borgman Hansen, Om antroposofi og anden videnskab

2009/1, Helge Svare, Steiner og Kant

2009/1, Terje Christensen, Richard Eriksen - banebryteren som ble antroposofiens motstander

2009/1, Peder Chr. Kjerschow, Hva kan menes med musikkforståelse?

2009/1, Nils Christie, Kaj Skagen, Hilsninger til 100års-markeringen

2009/1, Oskar Borgman Hansen, Minneord om Arne Næss

2009/2, Trond Skaftnesmo, Darwins utvikling

2009/2, Markus Lindholm, En sosial darwinisme

2009/2, Trond Skaftnesmo, Organismens tilsynekomst i evolusjonen

2009/2, Terje Christensen, Richard Eriksens helomvending: Et problem

2009/2, Arve Mathisen, Erkjennelsesteoretiske utfordringer

2009/2, Liv Skappel, Tenkning og ernæring

2009/2, Trond Skaftnesmo, Ånd og vitenskap (Bokanmeldelse)

2009/2, Trond Skaftnesmo, Under kunnskapens tre (Bokanmeldelse)

2009/2, Hans Møller, Antroposofien i norden (Bokanmeldelse)

2009/3, Rudolf Steiner om klarsyn og erkjennelse

2009/3, Trond Skaftnesmo, Judith von Halle og oppstandelseslegemet

2009/3, Johannes Hohlenberg, Kristi vandring på sjøen

2009/3, Terje Christensen, Om Rudolf Steiner, antroposofi og antroposofer i Bjørneboe-bok

2009/3, Cato Schiøtz, Tore Rems Bjørneboe-biografi - en foreløpig oppsummering

2009/3, Trond Skaftnesmo, Steiners epistemologi - et svar til Arve Mathisen

2009/3, Harald Haakstad, Steiner makes sense. Erkjennelsesteori og kritisk selvrefleksjon

2009/3, Trond Skaftnesmo, Tro på tvil (Bokanmeldelse)

2009/4, Terje Christensen, Den tyske dikteren Christian Morgenstern og Norge

2009/4, Rudolf Steiner om Morgensterns diktning

2009/4, Johannes Hohlenberg, Om bespisningsundrene i Det nye testamente

2009/4, Cato Schiøtz, Debatten om Tore Rems Bjørneboe-biografi

2009/4, Cato Schiøtz, Debatten om "Sin egen herre" - en oversikt

2009/4, Henrik Jørgensen, Det Jan-Erik Ebbestad Hansen ikke skriver - En kommentar til debatten om Alf larsen

2009/4, Bjørn M. Moen, Alf Larsen og antisemittismen

2009/4, Trond Skaftnesmo, Individets kulturhistorie (Bokanmeldelse)

2009/4, Trond Skaftnesmo, Den nødvendige utopi (Bokanmeldelse)

2009/4, Arve Mathisen, Med respekt for kunnskap (Debatt)

2010

2010/1, Ragnhild Nilsen, Etablering av Sekem Scandinavia og universitetet Heliopolis i den Egyptiske ørkenen

2010/1, Sissel Jenseth, Glimt fra Dr. Ibrahim Abouleishs besøk i desember 2009

2010/1, Niels Chr. Geelmuyden, Den satans steinerskolen

2010/1, Geir Hågvar, Antroposofi er evolusjonstenkning

2010/1, Kaj Skagen, Oscars gate 43 - litt lokalhistorie fra krigens dager

2010/1, Harald Haakstad, "Synkretisme" eller kulturprosjekt?

2010/1, Terje Christensen, Zanders fortelling

2010/1, Andreas Hompland / Cato Schiøtz, Debatt

2010/1, Trond Skaftnesmo / Harald Haakstad, En sluttreplikk til Arve Mathisen

2010/2, Trond Skaftnesmo, Impulsen fra Gondishapur - I

2010/2, Oddvar Granly, Det Sandberg & Kristoffersen forteller oss

2010/2, Rudolf Steiner, Det femte evangelium

2010/2, Andrej Belyj / Assja Turgenjev, To russiske kunstnere skildrer Rudolf Steiners foredrag om "Det femte evangelium"

2010/2, Terje Christensen, Lorenzo Ravagli: Zanders fortelling

2010/2, Kaj Skagen, Gireidua!

2010/2, Bjørn M. Moen, Litt om gravskrifter

2010/2, Erik Marstrander, Bevissthet og hjerne (Bokanmeldelse)

2010/2, Henning Næss, Jens Bjørneboe og det politiske - en kommentar

2010/2, Ketil Bjørnstad / Ingeborg Solbrekken, Minneord om Amalie Christie

2010/3, Trond Skaftnesmo, Impulsen fra Gondishapur - II

2010/3, Geir Hågvar, Høyspentmaster i Hardanger?

2010/3, Arne Nicolaisen, Atomismen og dens overvinnelse

2010/3, Trond Skaftnesmo, Modelltenkningen og den frie tanke

2010/3, Cato Schiøtz, Peter Staudenmaiers doktoravhandling om antroposofi, rase og nasjon i Tyskland og Italia 1900 - 1945

2010/3, Terje Christensen, Lorenzo Ravagli: Zanders fortellinger

2010/3, Lars Gran, Livet er et annet sted - II

2010/3, Ulf Andenæs, Snåsamannens livsverk

2010/4, Terje Christensen, Christian A. Bugge og Kristus-mysteriet

201074, Emil Bock, Om de gamle mysterier og det nye

2010/4, Anniken Johansen, Dionysios Areopagiten

2010/4, Sissel Lange-Nielsen, Det store grenselandet

2010/4, John Baum, Jødiske skjebner i Wien

2010/4, Terje Christensen, Lorenzo Ravagli: Zanders fortellinger

2010/4, Oddvar Granly, Antroposofidebatt i vårt land

2010/4, Arne Øgaard, Historier om liv og død (Bokanmeldelse)

2010/4, Reidar Kjær, Mot og utholdenhet (Bokanmeldelse)

2011

2011/1, Trond Skaftnesmo, Naturens ansikt. Goethe og Gadamer som veivisere til en utvidet naturvitenskap

2011/1, Ole Chr. Kierschow, Andre' Bjerke og de to kulturer

2011/1, Cato Schiøtz, Arne Garborg og Rudolf Steiner. Noen betraktninger omkring 160-årsjubileet for Arne Garborgs fødsel

2011/1, Rudolf Steiner, Vitenskap, kunst og religion. Hilsningsord ved åpningen av det første høyskolekurs ved Goetheanum 26.9.1920

2011/1, Gunnar Danbolt, Hverdagens forvandling. Om Rudolf Steiners estetikk

2011/1, Terje Christensen, Om tumultene ved Rudolf Steiners foredrag i München mai 1922
Hans Büchenbacher, "Salsbataljen" i Hotell Vier Jahreszeiten

2011/1, Ellen og Knut Dannevig, Alm gård som pionerverk i Norge - Initiativ til kapitalreising

2011/1, Sissel Jenseth, Eurytmihøyskolen etterlyser norske studenter!

2011/1, Cato Schiøtz, Åse-Marie Nesse og Hans Børli - to korte kommentarer

2011/1, Ole Harald Dahl, En antroposofiens "Sofies verden" (bokomtale)

2011/2, Arne Møller, Etisk individualisme

2011/2, Karl-Martin Dietz, Underveis til frihet. Om Rudolf Steiners etiske individualisme

2011/2, Peter Selg, Viljen til fremtid

2011/2, Trond Skaftnesmo, Naturens ansikt. Goethe og Gadamer som veivisere til en utvidet naturvitenskap (II)

2011/2, Peter Normann Waage, Lys i en mørketid

2011/2, Cato Schiøtz, Er antroposofien en religion?

2011/2, Lorenzo Ravagli/Terje Christensen, Helmut Zander: Rudolf Steiner. Die Biografie (bokomtale)

2011/2, Oskar Borgman Hansen, Erik Christensen: Borger i tre verdener. Johannes Hohlenbergs økonomisk-politiske filosofi (bokomtale)

2011/2, Rudolf Steiner: Pedagogisk kunst (forord av Harald Haakstad) (bokomtale)

2011/2, Lars W. Gran, Et forsvar for fordommene (Tidens speil)

2011/3, Arne Møller, Alf Larsen - en Janusskikkelse

2011/3, Cato Schiøtz, Alf Larsen og den 2. verdenskrig

2011/3, Ragnar Ytrehus, Fredningen på Rød

2011/3, Fridtjov Isachsen, Alf Larsen og landskapspleien

2011/3, Brev til Alf Larsen fra Østlandske Kretsforening for Naturvern i Norge

2011/3, Alf Larsen, De forsvundne ekeskoger på Tjømø

2011/3, Cato schiøtz, Om Alf Larsens Nattetanker

201173, Henrik Jørgensen, Alf Larsens antisemittisme

2011/3, Frode Barkved, "Jeg er ingen hund man kan rope tyst til!" Et bidrag til spørsmålet om Alf Larsen og antisemittismen (I)

2011/3, Cato Schiøtz, Agnar Mykle og antroposofien

2011/3, Agnar Mykle, Passiar på perrongen

2011/4, Fellesutgivelse med Antroposofi i Norge:

2011/4, 150 år Rudolf Steiner 1861 - 2011

2011/4, Frode Barkved, Antroposofiens aktualitet i vår tid

2011/4, Karl-Martin Dietz, Om å leve i individualiseringens tidsalder

2011/4, Trond Skaftnesmo, Rudolf Steiner som tenker og vitenskapsteoretiker

2011/4, Harald Haakstad, "Jeg knyttet an til naturvitenskapens tankestrek -" Rudolf Steiner om reinkarnasjon og karma

2011/4, Berit Frøseth, Den antroposofiske kunstimpulsen

2011/4, Cato Schiøtz, Antroposofi og kristendom

2011/4, Trond Berg Eriksen, Rudolf Steiner i ide'historisk lys

2011/4, Peter Normann Waage, Replikk til Trond Berg Eriksen

2011/4, Cato Schiøtz, Antroposofiens virkningshistorie i norsk kulturliv og akademia

2011/4, Morten Gunge, Rudolf Steiners bidrag til samfund og økonomi

2011/4, Ragnhild Nilsen, SEKEM - en veiviser for det nye Egypt

2011/4, Nyutgivelser fra Antropos i jubileumsåret

2011/4, Cato Schiøtz, "Arven etter Rudolf Steiner"

2012/4, Frode Barkved, "The proof of the pudding is in the eating" - Rudolf Steiner som sosial aktør

2012

2012/1, Arne Møller, Antroposofi - frø til en ny kultur

2012/1, Frederick Amrine, Å oppdage et geni. Rudolf Steiner runder 150

2012/1, Trond Skaftnesmo, En gang var verden et menneske I: Bevisstheter og verdensbilder i utvikling

2012/1, Frode Barkved, "Jeg er ingen hund man kan rope tyst til!" Et bidrag til spørsmålet om Alf Larsen og antisemittismen (II)

2012/1, Terje Christensen, Hvordan et forlag ble til. Alf Larsen og Dreyers Forlag

2012/1, Cato Schiøtz, Antropos Forlag og Bokhandel 50 år. Et kort historisk tilbakeblikk

2012/1, Bokomtale: Ole Christian Kjerschow: Andre' Bjerke mellom de to kulturer (Trond Skaftnesmo)

2012/1, Arve Mathiesen, Jorun Barane, Caroline Bratt, Bo Dahlin og Aksel Hugo: Steinerpedagogisk masterstudium

2012/1, Ibrahim Abouleish, SEKEM - Et møte mellom vest og øst

2012/2, Arne Møller, Evolusjon og bevisthet

2012/2, Trond Skaftnesmo, En gang var verden et menneske II: Den nye antropomorfismen

2012/2, Karl-Martin Dietz, Antroposofi og fornuftens fremtid. Hva er egentlig vitenskapelighet?

2012/2, Wolfgang Schad, Om det kristne i darwinismen (I)

2012/2, Rudolf Steiner, Den kristne impuls som forutsetning for utviklingstanken

2012/2, Psykologi og jus må ikke blandes

2012/2, Trond Skaftnesmo, To dialoger om ånd og vesen

2012/2, Frode Barkved, Alf Larsen - en norsk pendant til Harald Nielsen

2012/2, Henning Næss, Antroposofi - et personlig anliggende? (Leserbrev)TIL TOPPEN AV SIDEN